Dom: Nowy Borek 36-030

377 625,00

Nowy Borek, podkarpackie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, ul. Hetmańska 40A, Rzeszów 35-045

tel. 177157772 

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 1080/22.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie na podstawie art. 986 ind. 4 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-10-2023r. o godz. 13:00 w trybie zwykłym, rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 36-030 Błażowa, Nowy Borek.

Przetarg zakończy się dnia: 19-10-2023r. o godzinie 13:00.

Przetarg nieruchomości odbędzie się drogą elektroniczną – za pośrednictwem serwisu Krajowej Rady Komorniczej: e-licytacje. komornik. pl.

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 252 o pow. 0,31ha (B-0,07ha, RIIIb 0,18ha, RIVa 0,06ha), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w Nowym Borku gm. Błażowa woj. podkarpackie. Położenie nieruchomości jest atrakcyjne, dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej wodociągową i energetyczną. Odprowadzenie ścieków odbywa się kanalizacją lokalną. Otoczenie nieruchomości stanowią od strony północnej, południowej i zachodniej w przeważającej części tereny niezabudowane, natomiast od strony wschodniej działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka nr 252 posiada regularny kształt i jest częściowo ogrodzona. Miejscami występują różnice w poziomie terenu. Ponadto na działce nr 252 w części północnej znajduje się blaszak nie związany na trwałe z gruntem oraz w części południowej studnia. Teren działki jest niezagospodarowany i zaniedbany. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem mieszkalnym. Powierzchnia użytkowa budynku: 139,20 m.kw. Technologia wykonania tradycyjna. Fundamenty z betonu żwirowego. Ściany fundamentowe betonowe, od poziomu terenu do izolacji poziomej licowane okładziną kamienną. Ściany zewnętrzne części naziemnej warstwowe g. 38 cm. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły kratówki gr. 25 cm. Trzony kominowe z cegły pełnej. Ściany działowe z cegły kratówki lub dziurawki. Schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne. Instalacje elektryczne oraz sanitarne – wodociągowa, kanalizacyjna (lokalna), c.o. z własnej kotłowni. Na podstawie informacji uzyskanej w Urzędzie Gminy Błażowa ustalono, że Gmina Błażowa nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na którym położona jest działka nr 252.

 

Suma oszacowania wynosi 503 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 377 625,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 350,00 zł, w taki sposób, aby na rachunek Komornika wpłynęła najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

 

Pouczenie:
Obowiązkowym elementem umożliwiającym uczestnictwo w e-licytacji jest rejestracja na portalu e-licytacje. komornik. pl oraz dołączenie do licytacji! Wymaganą rękojmię należy złożyć na konto komornika najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu. Podanie w/w danych następuje przy przystąpieniu, zatem przystąpienie do licytacji musi nastąpić w tym samym terminie co złożenie rękojmi – najpóźniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Wniosek założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.
Licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym wyłącznie dla komornika oraz użytkowników biorących w niej udział. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej e-licytacje. komornik. pl. Zapoznanie się z obwieszczeniem nie wymaga uwierzytelnienia. Zapoznanie się z protokołem opisu i oszacowania nieruchomości, udostępnianym w systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji, wymaga uwierzytelnienia.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 zwolnienie od złożenia rękojmi lub obniżenie jej wysokości nie stosuje się.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 58 1600 1462 1800 9740 4000 0001.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w tut. sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

377 625,00 zł

Powierzchnia

139.20 m2

Powierzchnia działki

3100 m2

Numer działki

252

Data licytacji

12.10.2023

Lokalizacja

Nowy Borek, rzeszowski, podkarpackie

Liczba pokoi

5

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Media

energia elektryczna, kanalizacja, woda

Dodatkowe

garaż

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom 32-020 Jawczyce

Jawczyce, wielicki, małopolskie
151,20 m2 | działka: 5 300,00 m2
6 pokoi
licytacja: 26.10.2023
318 960,00

Dom: 76-231 Wiatrowo

Wiatrowo, słupski, pomorskie
90,00 m2 | działka: 723,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, woda
licytacja: 21.09.2023
119 000,00

Dom jednorodzinny, 34-141 Przytkowice

Przytkowice, wadowicki, małopolskie
112,00 m2 | działka: 2 212,00 m2
3 pokoje
 
energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 29.09.2023
388 000,00

Dom ul. Dębowa 11-010 Łęgajny

Dębowa , Łęgajny, olsztyński, warmińsko-mazurskie
80,00 m2 | działka: 122,00 m2
3 pokoje
licytacja: 20.09.2023
86 175,00

Dom: ul. Medyków, 41-808 Zabrze

ul. Medyków, Zabrze, śląskie
252,80 m2 | działka: 1 225,00 m2
7 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 20.09.2023
965 250,00

Dom ul. Diamentowa, 22-113 Kamień

Diamentowa, Kamień, chełmski, lubelskie
120,00 m2 | działka: 9 180,00 m2
3 pokoje
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 08.11.2023
202 200,00

Dom: ul. Reja, 80-020 Cedry Wielkie

ul. Mikołaja Reja, Cedry Wielkie, gdański, pomorskie
77,00 m2 | działka: 798,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, woda, kanalizacja
licytacja: 05.10.2023
310 666,67

Dom jednorodzinny z garażem

Grottgera, Złotokłos, piaseczyński, mazowieckie
220,00 m2 | działka: 3 700,00 m2
4 pokoje
 
do zamieszkania | woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz
543 193,33

Zespół pałacowo-parkowy

Sobieszyn, rycki, lubelskie
1 520,76 m2 | działka: 18 370,00 m2
 
do remontu
655 000,00