Dom Łochynia, ul. Spacerowa

172 425,00

Łochynia, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła 42-218 Częstochowa ul.Okólna 81/A.

TEL.343246106

 W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 1865/15

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana, działka ewid. nr 434, 287, 344 obręb Łochynia gm. Mykanów o łącznej pow. 3,0528 ha położonej w miejscowości Łochynia, ul. Spacerowa  ,  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Borowno, Borowno Kolonia, Łochynia teren nieruchomości oznaczony symbolem: MRMN ,częściowo RP, oraz dla działki nr 344 – RP , i  dla działki nr 434 k.m. 4: RZ – użytki zielone, łąki, pastwiska.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 229 900,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 172 425,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22105011421000002355161460 w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 22 990,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt Km 1865/15 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 16:00 do godziny 18:00 natomiast protokół opisu i oszacowania w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul.  Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu sygn akt XV Co 608/22.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności

UWAGA:
– Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o  podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r  (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)
– W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.
– Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. W przypadku pełnomocnika również dokumenty upoważniające do reprezentacji.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

172 425,00 zł

Powierzchnia

120 m2

Powierzchnia działki

30528 m2

Numer działki

434, 287, 344

Data licytacji

18.04.2023

Lokalizacja

Spacerowa, Łochynia, śląskie

Liczba pokoi

3

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Media

energia elektryczna, kanalizacja, woda

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom, ul. Kwiatowa, 05-083 Mariew

Mariew, mazowieckie
129,90 m2
27.04.2023
602 025,00

Dom jednorodzinny na dużej działce przy jeziorze

Dywity, warmińsko-mazurskie
152,00 m2
30.03.2023
298 185,00

Dom jednorodzinny z garażem i basenem

Jaworze, śląskie
177,79 m2
458 666,67

Dom wraz z działkami gruntowymi, 38-130 Twierdza

Twierdza, podkarpackie
100,00 m2
06.07.2023
235 970,25

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2
1 308 000,00

Dom jednorodzinny

Brwinów, mazowieckie
239,60 m2
04.04.2023
1 096 510,00

Dom jednorodzinny w miejscowości Radocza

Radocza, małopolskie
118,10 m2
04.04.2023
422 250,00

Dom z częścią użytkową- hurtownia na dużej działce

Gostynin, mazowieckie
523,00 m2
1 120 000,00

Budynekwielorodzinny ul. Wiejska, Dolice

Dolice, zachodniopomorskie
312,80 m2
13.04.2023
73 600,00