Dom jednorodzinny z garażem

240 650,00

Sulęcinek, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Bernard Gust

Kancelaria Komornicza nr 111 w Środzie Wielkopolskiej

63-000 Środa Wlkp. ul. Ks. Kegla 4/4

Km 12/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 (DZIAŁKA NR 430/1) W TOKU EGZEKUCJI UPROSZCZONEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 867 w zw. z art. 1013^ Kpc – w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości – podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 30-03-2023 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego mieszczącej się w Środzie Wlkp., ul. Ks. Kegla 4/4, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 63-023 Sulęcinek, Szkolna, stanowiąca działkę nr 430/1, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1D/0000xxxx/1.

 

Przedmiotem licytacji jest: nieruchomość gruntowa położona przy ul. Szkolnej w Sulęcinku, gm. Krzykosy, pow. średzki, woj. wielkopolskie, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/0000xxxx/1, stanowiąca działkę ewidencyjną o nr 430/1 o powierzchni 834 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej ok. 142,5 m2.

 

Teren przed budynkiem został zagospodarowany zielenią ozdobną i częściowo utwardzony. Pozostały obszar stanowi trawnik. Teren jest ogrodzony od frontu i od strony zachodniej parkanem prefabrykatów betonowych, a z pozostałych stron nieogrodzony. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Szkolnej, przy czym wjazd i wejście na nieruchomość zorganizowane są przez sąsiadującą działkę nr 429/1 (stanowiącą odrębną nieruchomość) i 430/2. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji komunalnej.

 

Budynek mieszkalny na nieruchomości znajduje się w centralnej części działki. Jest to obiekt jednorodzinny, wolnostojący, parterowy, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z wbudowanym w bryłę budynku jednostanowiskowym garażem i z wielopołaciowym, stromym dachem.

 

Budynek został wzniesiony na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej w 2005 r. Inwestor nie zgłosił zakończenia budowy właściwemu organowi nadzoru budowlanego. Obiekt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, zamieszkały. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. (z pieca na paliwo stałe usytuowanego w kotłowni, grzejniki stalowe płytowe). Stan techniczny i standard powyżej przeciętnych. Nie zanotowano nadmiernych oznak zużycia technicznego wynikających z powodów innych niż naturalne zużycie materiałów konstrukcyjnych.

Budynek jest częściowo niewykończony.

Powierzchnia zabudowy wynosi 106,28 powierzchnia użytkowa to ok. 142,5 (w tym garaż 20,85 m2).

 

Działka nr 430/1 znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren oznaczony jest symbolem ROM opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

Suma oszacowania wynosi 321 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 750,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 32 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Środzie Wlkp. 29 1090 1418 0000 0001 1145 0643 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 art. 1013 Kpc).

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, a także osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny,, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 w zw. żart. 10136 Kpc). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komorniczej protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego oraz akta postępowania egzekucyjnego.

 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn

Szczegóły ogłoszenia

Cena

240 650,00 zł

Powierzchnia

142.5 m2

Powierzchnia działki

834 m2

Numer działki

430/1

Data licytacji

30.03.2023

Lokalizacja

Szkolna, Sulęcinek, średzki, wielkopolskie

Liczba pokoi

4

Rok budowy

2005

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do zamieszkania

Media

energia elektryczna, szambo, woda

Dodatkowe

garaż, ogrodzony

Kontakt

Podobne oferty

Dom i grunty rolne ok 8,8ha także dla NIE ROLNIKA

Rgielew, wielkopolskie
1 174,00 m2
1 023 933,33

Dom ul. Starowiejska, Radomsko

Radomsko, łódzkie
157,50 m2
18.04.2023
347 625,00

Dom ul. Sucharskiego, Prabuty

Prabuty, pomorskie
201,74 m2
14.04.2023
346 666,67

Budynek garażowo gospodarczy z częścią mieszkalną

Wyszecino, pomorskie
278,00 m2
112 666,67

Połowa bliźniaka LICYTACJA

Poznań, małopolskie
178,93 m2
244 666,00

Dom wraz z zabudowaniami produkcyjnymi i stawem

Szafarnia, kujawsko-pomorskie
103,00 m2
403 200,00

Budynek jednorodzinny, m. Leśna, ul. Morcinka

Leśna, dolnośląskie
94,50 m2
12.04.2023
117 000,00

Dom, Łukawiec, 37-626 Wielkie Oczy

Łukawiec, podkarpackie
62,00 m2
13.04.2023
74 025,00

Dom z częścią użytkową- hurtownia na dużej działce

Gostynin, mazowieckie
523,00 m2
1 120 000,00