Dom jednorodzinny ul. Gościnna, Stary Broniszew

183 537,00

Stary Broniszew, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie, ul. Filomatów 18/20, 42-217 Częstochowa

tel.: (34) 329 06 08

W przypadku kontaktu proszę powołać się na Nr sprawy: 2409-SEE.7112.1.7.2023.76

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie podaje do publicznej wiadomości, że w toku postępowania egzekucyjnego, dnia 5 lipca 2024 roku o godz. 10:00 w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie, ul. Filomatów 18/20, w sali nr 218 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1557, o powierzchni 2,0400 ha, zabudowanej parterowym podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 69,43 m², w zabudowie wolnostojącej oraz budynkami gospodarczymi, położonej przy ul. Gościnnej w miejscowości Stary Broniszew,  gm. Mykanów dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXX.

 

Wartość oszacowania nieruchomości wynosi: 244.716,00 zł(słownie: dwieście czterdzieści cztery tysięcy siedemset szesnaście złotych 00/100) [1].

Cena wywoławcza nieruchomości w pierwszej licytacji wynosi 75 % oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 183.537,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 00/100) [1].

 

Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości tj. 24.471,60 zł(słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 60/100 [1] [2].

 

Pouczenie:

Wadium należy wpłacić na rachunek organu egzekucyjnego o numerze:

95 1010 1212 0014 1413 9120 0000

 

Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.

 

W terminie 14 dni przed dniem licytacji tj. od 14 czerwca 2024 roku do 27 czerwca 2024 roku w dni robocze w godzinach 10:00 – 14:00 można oglądać nieruchomość w obecności pracownika urzędu (oględzin można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem urzędu pod nr 034 3290608).

 

Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w w/w terminie w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie przy ul. Filomatów 18/20 w Częstochowie, w pokoju 608 [1].

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne [1].

 

W licytacji mogą uczestniczyć również osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia [3].

W licytacji nie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w przepisie art. 111d ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [6].

 

Licytowana nieruchomością jest nieruchomością rolną. Nabycie tej nieruchomości na licytacji nastąpi w drodze orzeczenia organu administracji publicznej. Zatem Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości [5].

 

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji. Na postanowienie organu egzekucyjnego oddalające skargę przysługuje zażalenie [4].

 

Sprzedaż egzekucyjna nie podlega opodatkowaniu 2% podatkiem PCC jak również podatkiem od towarów i usług VAT.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

PEKH/3/97

Szczegóły ogłoszenia

Cena

183 537,00 zł

Powierzchnia

69.43 m2

Powierzchnia działki

20392 m2

Numer działki

1557

Data licytacji

05.07.2024

Lokalizacja

Gościnna, Stary Broniszew, częstochowski, śląskie

Liczba pokoi

3

Media

energia elektryczna, kanalizacja, woda

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Domy

Dom i budynek warsztatowy

Krążkówko, głogowski, dolnośląskie
80,00 m2 | działka: 2 300,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 06.11.2023
165 000,00
Domy

Dom: ul. Mazowiecka 96-300 Budy Zaklasztorne

Mazowiecka, Budy Zaklasztorne, żyrardowski, mazowieckie
158,00 m2 | działka: 1 400,00 m2
6 pokoi
licytacja: 21.06.2024
466 666,67
Domy

Dom: 96-330 Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka

Mazowiecka, Budy Zaklasztorne, żyrardowski, mazowieckie
158,00 m2 | działka: 1 300,00 m2
6 pokoi
licytacja: 21.06.2024
419 333,33
Domy

Dom: ul. Norwida, Czeladź

Norwida, Czeladź, będziński, śląskie
179,84 m2 | działka: 379,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, gaz, kanalizacja, woda
licytacja: 18.06.2024
522 533,33
Domy

Dom: Żydomice 96-200 Rawa Mazowiecka

Żydomice, rawski, łódzkie
90,00 m2 | działka: 2 222,00 m2
licytacja: 10.07.2024
209 175,00
Domy Lokale użytkowe

Kamienica z lokalami mieszkalnymi i usługowymi

Żeromskiego, Radom, radomski, mazowieckie
1 349,97 m2 | działka: 2 087,00 m2
 
do remontu
1 190 000,00
Domy

Dom w zabudowie szeregowej, ul. Nadrzeczna, Ełk

Nadrzeczna, Ełk, ełcki, warmińsko-mazurskie
181,88 m2 | działka: 140,00 m2
6 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz
licytacja: 05.07.2024
420 000,00
Domy Hotele i turystyka

Hotel, restauracja i stajnie na pięknym terenie

Ruszów, zgorzelecki, dolnośląskie
2 450,00 m2
1 100 000,00
Domy

Rezydencja miejska z garażami na dużej działce

Ciechanowska, Nowe Miasto, płoński, mazowieckie
525,81 m2 | działka: 11 100,00 m2
10 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda, gaz
1 600 000,00