Dom jednorodzinny na ładnej działce

281 052,67

Mrągowo, warmińsko-mazurskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie

Kancelaria Komornicza nr II

Andrzej Popowicz

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 21/17

Km 918/20

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ E- LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie przepisu art. 986 §4 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

na portalu .e-licytacje.komornik,pl

rozpocznie się

                            DRUGA licytacja nieruchomości

 

stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 233 o powierzchni 0,0474ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użyt. 167,90 m2 oraz budynkiem garażowym o powierzchni użyt. 26,11 m2,

 

położonej w Mrągowie, ul. Słoneczna,

 

dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/0000xxxx/3.

 

Suma oszacowania wynosi 421 579 zł, zaś cena wywołania stanowi 2/3 sumy oszacowania i wynosi 281 052,67 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 42 157,90 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28102036390000850200050377 Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się 23 marca 2023r. o godz.09:00. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika akta postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym t uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/38/10/PPKR

Cena

281 052,67 zł

Powierzchnia

167.9 m2

Lokalizacja

Słoneczna, Mrągowo, mrągowski, warmińsko-mazurskie

Kontakt