Dom jednorodzinny na dużej działce przy jeziorze

298 185,00

Dywity, warmińsko-mazurskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Karolina Trykacz-Wnuk

Kancelaria Komornicza nr XI

ul. Wyzwolenia 16/21.10-106 Olsztyn

tel: 89 5275811

KM 815/20

 

 OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz-Wnuk, Kancelaria Komornicza nr XI zawiadamia na podstawie ait. 953 k.p.c. w zw. z art. 955 k.p.c., że

 

w dniu 2023-03-30 o godz 13:30

 

w Sądzie Rejonowym w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 223 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

* nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 423 o powierzchni 7300 m2, położona w obrębie ewidencyjnym Dywity, gminy Dywity;

* nieruchomość stanowi własność dłużników

* działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym.

Teren działki od strony frontowej utwardzony częściowo polbrukietn – parking oraz ciągi piesze. Pozostały teren działki niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą oraz samosiewem różnogatunkowym. Na nieruchomości znajdują się pojedyncze nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych (przy budynku mieszkalnym). Działka w części ogrodzona siatką stalową na słupkach stalowych, w części płotem drewnianym na słupkach murowanych, w pozostałej części nieogrodzona; warunki geotechniczne są słabe ze względu na to, że działka położonaj est częściowo na torfach niskich;

* dojazd do nieruchomości zapewniony z utwardzonej drogi gminnej;

* dane adresowe nieruchomości; Dywity, ul. Barczewskiego;

* dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi KW OL1O/000xxxx/5;

 

* nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 397 580,00 zl.

* cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania t.j. kwotę: 298 185,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 39 758,00 zł. t.j. 1/10 ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika Olsztyn ul. Wyzwolenia 16 lok. 2 lub na rachunek bankowy’ komornika nr; 40 1600 1462 1837 2456 5000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Dłużnik zobowiązany jest udostępnić nieruchomość oglądającym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Ponadto protokół opisu i oszacowania nieruchomości do wglądu w Sądzie Rejonowym w Olsztynie (art,953 k.p.c.).

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Komornik^Są Karolina Tryk -Wnuk-,5j.- przetl rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Uż dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do służebności i  prawa dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy- dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w c|ńlsz /łrtjoku egzekucji i wygasną z Pouczenie: Zgodnie z treścią przepisu art. 76′! k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeże ustawa nie stanowi inaczej.

Dotycz}’ to takie zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargi rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano. Jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynnościach obecna lub była o JeJ terminie zawiadomiona: w innych przypadkach- od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone a w braku zoH iotiomienia- od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornilui dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedziałsię. że czynność miała być dokonana. Skarse wnosi sie za pośrednictwem komornika.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

298 185,00 zł

Powierzchnia

152 m2

Powierzchnia działki

7300 m2

Numer działki

423

Data licytacji

30.03.2023

Lokalizacja

Walentego Barczewskiego, Dywity, olsztyński, warmińsko-mazurskie

Liczba pięter

1

Liczba pokoi

4

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do zamieszkania

Dodatkowe

balkon, strych, ogrodzony, taras

Kontakt

Podobne oferty

Dom na Mazurach! Do wykończenia

Brejdyny, warmińsko-mazurskie
118,65 m2
279 000,00

Dom jednorodzinny na dużej działce

Jeziórko, mazowieckie
123,80 m2
13.04.2023
364 066,67

Zespół pałacowo-parkowy

Niedźwiedzice, dolnośląskie
485,87 m2
790 000,00

Dom ul. Dolnoleżajska, 37-500 Jarosław

Jarosław, podkarpackie
83,00 m2
19.04.2023
55 875,00

Dom i grunty rolne ok 8,8ha także dla NIE ROLNIKA

Rgielew, wielkopolskie
1 174,00 m2
1 023 933,33

Dom, 26-720 Teodorów

Teodorów, mazowieckie
61,75 m2
18.04.2023
97 333,33

Dom jednorodzinny na dużej działce

Sulisławice, dolnośląskie
243,31 m2
410 133,33

Gospodarstwo rolne i grunty także dla NIE ROLNIKA

Sierpc, mazowieckie
960,00 m2
03.04.2023
443 000,00

Dom z garażem; Chociw, 98-170 Widawa

Chociw, łódzkie
212,70 m2
14.04.2023
205 133,33