Dom jednorodzinny i budynki gospodarcze

208 533,33

Jarosław, podkarpackie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu

Bogusław Mazur

Kancelaria Komornicza nr 1 w Jarosławiu

37-500 Jarosław ul. Stefana Czarnieckiego 13/2

tel. 16 6213066

Km 798/15 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PR1J/00023558/7

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 16.03.2023 o godzinie 10.00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu mającego siedzibę przy Jarosław, Stefana Czarnieckiego 4 w sali rozpraw nr 8, odbędzie się

 DRUGA licytacja

 

nieruchomości PR1J/00023558/7  położonej w Jarosławiu, przy ul. Batalionów Chłopskich 42;

 

-działka nr 149 o pow. 1200 m kw zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym piętrowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 136,40mkw oraz trzema budynkami gospodarczymi o powierzchni użytkowej 155,40mkw.

 

Suma oszacowania wynosi 312 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 208 533,33zl.

 

-działka nr 164 o pow. 2204 mkw niezabudowana

 

Suma oszacowania wynosi 130 300,00zł, cena wywołania 97 725,00zł

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA 41 1500 1634 1216 3003 6514 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu przy Jarosław, Stefana Czarnieckiego 4 w. Wydziale Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w_dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

208 533,33 zł

Powierzchnia

280 m2

Data licytacji

16.03.2023

Lokalizacja

Batalionów CHłopskich, Jarosław, jarosławski, podkarpackie

Kontakt