Dom jednorodzinny i budynek garażowo-gospodarczy

318 000,00

Sochaczew, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

Jacek Jachowicz

Kancelaria Komornicza nr 111 w Sochaczewie

96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 6

tel. 468622458

 

                     OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                     o nr KW PL10/00008032/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz zawiadamia, że:

w dniu 29-09-2021 o godz, 09:00

w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, w sali nr: 6, odbędzie się

                                                 DRUGIEJ licytacja nieruchomości

grunt, zabudowana, położona: 96-500 Sochaczew, ul. Prosta 15, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o

nr PL1O/00008032/3, wraz z prawami przynależnymi.

 

Opis prawa: Dz. o nr ewid. 3339 z ob.: Sochaczew za Bzurą, pow. 0,0570ha,

zabudowaną budynkiem mieszkalnym, o pow. użytkowej 141,6m2 oraz

bud. gospodarczy o pow. użytkowej 134,80m2 .

Nieruchomość położona przy dr. pub. asfaltowej. Nieruchomość ogrodzona, podjazdy betonowe.

MPZP: zabudowa mieszkalna 1-rodzinna z dopuszczalną zabudową usług. – 14.71 MNu.

 

UWAGA! Służebność osobista mieszkania – treść prawa ujawn. w dz. 111 KW. Prawo to powstało i zostało ujawnione po hipotekach nr 3,4,5,6,7 a zatem zgodnie z art. 1000 §3 kpc prawo to wygaśnie a na jego miejsce powstanie prawo do zaspokojenia z ceny nabycia, wg kolejności wpisu – chyba, że osiągnięta cena wystarczy na pokrycie w całości należności hipotecznych i egzekwowanych oraz na pokrycie wartości służebności mieszkania – w takim
przypadku służebność pozostanie w mocy a nabywcy zostanie zwrócona z zapłaconej ceny wartość służebności
(94.236,00zł).
Obwieszcz. o licytacji.: Iittp://www.komornikwsocliaczcvvie.pl. wyciąg z operatu szacunkowy dostępny na e-mail.

Suma oszacowania wynosi 477 000,00zł, zaś cena wywołania 318 000,00zł (2/3 sumy oszacowania.). Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest
47 700,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banku uprawnionego wg prawa bankowego do jej wyst., zaopatrz, w upow. do wypłaty kwoty rękojmi, stosownie do ew. postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 55 10201185 0000 4102 0019 1585. Jeśli ww. rachunek nie zostanie uznany kwotą rękojmi w dniu poprzedź, przetarg, taki licytant nie zostanie dopuszczony do przetargu. Zgodnie z art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem org. państw., a zezwolenia tego nie przedstawił oraz inne osoby wym. w tym art.

 

W ciągu 2 tygodni przed term, licytacji wolno przeglądać w SR w Sochaczewie albo w kancelarii kom. (w egz. uproszczonej) odpis protokołu opisu i oszacowania oraz op. szacowaniem z wypisem z rej. gruntów i mapką geod – z akt sprawy Ew. oględzin nieruchomości-samodzielnie lub po uzgodnionym term, z komornikiem.

 

Prawa osób 3-ich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozp. przetargu nie złożą dowodu, że wniosły pozew o zwolnienie n. lub przedni, razem z nią zaj. od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzym. egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujaw. w KW lub ZD z-ca komornika (zarz. Pi 12.07.20211 Komornik Sądowy h- Jacek Jachowicz i nie zostaną zgłosz. najp. na 3 dni przed licyt., nie będą uwzgl. i wygasną z chwilą uprawomocnienia. się postanowienia o przysądź, własności. Jesli licytantem jest spółka prawa handolwego, najpóźniej na dwa dni przed licytacją należy złożyć do komornika (mail – do wiadomości): 1. odpowiednią uchwalę albo zgodę wspólnika (w formie aktu notarialnego) na dokonane czynności przekraczającej zwykły zarząd; 2. umowę spółki – jeśli umowa modyfikuje w tym zakresie przepisy ksh; 3. podać dane osoby, która będzie licytować za spółkę. Jeśli licytantem jest inna osoba, niż posiadacz konta, z którego wpłacono wadium, osoba ta musi być wskazana w tytule przelewu (jako „licytant”).

Szczegóły ogłoszenia

Cena

318 000,00 zł

Powierzchnia

134.8 m2

Powierzchnia działki

570 m2

Numer działki

3339

Lokalizacja

Prosta, Sochaczew, sochaczewski, mazowieckie

Liczba pięter

1

Liczba pokoi

6

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do remontu

Media

energia elektryczna, szambo, woda

Dodatkowe

balkon, garaż, ogrodzony

Pliki do pobrania

Kontakt

Podobne oferty

Dom na Mazurach! Do wykończenia

Brejdyny, warmińsko-mazurskie
118,65 m2
309 000,00

Dom przy ul. Warszawskiej , w Głuchowie

Głuchów, mazowieckie
75,00 m2
02.03.2023
160 000,00

Dom, ul. Targowa, Stalowa Wola

Stalowa Wola, podkarpackie
202,00 m2
03.02.2023
526 875,00

Zespół pałacowo-parkowy

Sobieszyn, lubelskie
1 520,76 m2
655 000,00

Dom w Sierpcu do remontu

Sierpc, mazowieckie
137,70 m2
289 000,00

Dom w Zabiele ,gmina Radzyń Podlaski

Zabiele, lubelskie
150,00 m2
21.02.2023
402 412,50

ul. Wierzbowa, Sicienko

Sicienko, kujawsko-pomorskie
157,09 m2
27.02.2023
275 333,33

Budynek wielomieszkaniowy z garażami

Pszczyna, śląskie
407,00 m2
504 666,67

Dom parterowy w cenie mieszkania, do remontu

Rychwał, wielkopolskie
85,00 m2
175 000,00