Dom jednorodzinny _PRZETARG SYNDYKA

212 000,00

Szczawno Zdrój, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Syndyk, którym jest Łukasz Żabski, obwieszcza, że dokumentem z dnia 23 lutego 2023 r. wydanym w sprawie sprawy po ogłoszeniu upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzone przez syndyka, sygnatura akt SW1W/GUp-s/299/2022

obwieszcza informację o I przetargu pisemnym:

 

  1. Syndyk masy upadłości, w drodze pierwszego przetargu pisemnego sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczawnie Zdroju przy ulicy Jarzębinowej, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, którą stanowi działka ewidencyjna o numerze 243, pow. 0,0720 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, z garażem w bryle budynku. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1W /000xxxxx/8.
  2. Cena wywoławcza wynosi 212 000,00 zł (dwieście dwanaście tysięcy złotych 00/100).
  3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI …………………..- PRZETARG” w Kancelarii Notarialnej Maciej Szerer, ul. H. Sienkiewicza 7/3 58-300 Wałbrzych, w godzinach od 08:00 do 16:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Notarialnej) w terminie do 13 marca 2023 r.
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 21 200,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych 00/100) na rachunek bankowy prowadzony do obsługi masy upadłości ……………….. w upadłości: Bank PKO BP: 87 1020 5095 0000 5802 0262 0300 do dnia 13 marca 2023 r. W tytule przelewu należy podać: ……………………..- WADIUM”.
  5. Wyboru oferty dokona Syndyk przy udziale Notariusza. Dokładne warunki przetargu określa Regulamin, przy czym Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.
  6. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2023 r. o godz. 11:45 w Kancelarii Notarialnej Maciej Szerer, ul. H. Sienkiewicza 7/3, 58-300 Wałbrzych.
  7. Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy dostępne są̨ w biurze Syndyka przy ul. gen. J. Bema 99, 58-304 Wałbrzych, po uprzednim ustaleniu terminu pocztą elektroniczną oraz w aktach prowadzonych w systemie KRZ.
  8. Inne szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 667 989 612 w dni robocze od 10:00 do 16:00 albo drogą elektroniczną: L.zabski@gmail.com

Szczegóły ogłoszenia

Cena

212 000,00 zł

Powierzchnia

341.68 m2

Powierzchnia działki

702 m2

Numer działki

243

Data licytacji

13.03.2023

Lokalizacja

Jarzębinowa, Szczawno Zdrój, wałbrzyski, dolnośląskie

Liczba pokoi

9

Rok budowy

1968

Stan

do wykończenie

Kontakt

Podobne oferty

Dom Polska Nowa Wieś

Polska Nowa Wieś, opolskie
132,00 m2
14.04.2023
163 050,00

Budynek wielomieszkaniowy z garażami

Pszczyna, śląskie
407,00 m2
504 666,67

Dom, 07-440 Wólka Brzezińska

Wólka Brzezińska, mazowieckie
148,30 m2
25.04.2023
223 066,67

Kamienica z dużymi możliwościami

Mikołów, śląskie
341,20 m2
500 000,00

Dom ul. Starowiejska, Radomsko

Radomsko, łódzkie
157,50 m2
18.04.2023
347 625,00

Dom jednorodzinny, ul. Asnyka, 32-400 Myślenice

Myślenice, małopolskie
100,00 m2
16.06.2023
431 217,00

2 domy szeregowe ul. Grota Roweckiego, Śrem

Śrem, wielkopolskie
231,60 m2
25.04.2023
425 600,00

Dom jednorodzinny na dużej działce przy jeziorze

Dywity, warmińsko-mazurskie
152,00 m2
30.03.2023
298 185,00

Dom, ul. Bolesławska, Kolonia 32-329

Kolonia, małopolskie
72,96 m2
28.04.2023
83 550,00