Dom jednorodzinny _PRZETARG SYNDYKA

318 375,00

Szczawno Zdrój, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Syndyk, którym jest Łukasz Żabski, obwieszcza, że dokumentem z dnia 28 kwietnia 2023 r. wydanym w sprawie sprawy po ogłoszeniu upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzone przez syndyka sygnatura akt SW1W/GUp-s/299/2022

obwieszcza informację o I przetargu pisemnym:

 

  • Syndyk masy upadłości, w drodze pierwszego przetargu pisemnego sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczawnie Zdroju przy ulicy Jarzębinowej, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, którą stanowi działka ewidencyjna o numerze 243, pow. 0,0720 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, z garażem w bryle budynku. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1W /000xxxxxx/8.

 

  • Cena wywoławcza wynosi 318 375,00 zł (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI ………………. – PRZETARG” w Kancelarii Notarialnej Maciej Szerer, ul. H. Sienkiewicza 7/3 58-300 Wałbrzych, w godzinach od 08:00 do 16:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Notarialnej) w terminie do CZEKAMY NA WYZNACZENIE TERMINU.
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 31 837,50 zł (trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 50/100)
  • na rachunek bankowy prowadzony do obsługi masy upadłości . w upadłości: Bank PKO BP: 87 1020 5095 0000 5802 0262 0300 do dnia 23 maja 2023 r. W tytule przelewu należy podać: „.- WADIUM”.
  • Wyboru oferty dokona Syndyk przy udziale Notariusza. Dokładne warunki przetargu określa Regulamin, przy czym Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.
  • Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu …………………… o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Maciej Szerer, ul. H. Sienkiewicza 7/3, 58-300 Wałbrzych.
  • Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy dostępne są̨ w biurze Syndyka przy ul. gen. J. Bema 99, 58-304 Wałbrzych, po uprzednim ustaleniu terminu pocztą elektroniczną oraz w aktach prowadzonych w systemie KRZ.

 

Inne szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 667 989 612 w dni robocze od 10:00 do 16:00 albo drogą elektroniczną: L.zabski@gmail.com

Szczegóły ogłoszenia

Cena

318 375,00 zł

Powierzchnia

341.68 m2

Powierzchnia działki

702 m2

Numer działki

243

Lokalizacja

Jarzębinowa, Szczawno Zdrój, wałbrzyski, dolnośląskie

Liczba pokoi

9

Rok budowy

1968

Stan

do wykończenie

Kontakt

Podobne oferty

Dom w stanie surowym w zabudowie bliźniaczej

Reymonta, Zamość, zamojski, lubelskie
70,00 m2 | działka: 494,00 m2
 
do remontu
134 000,00

Duży dom ul. Sienkiewicza, Złocieniec

Sienkiewicza, Złocieniec, drawski, zachodniopomorskie
383,00 m2 | działka: 6 456,00 m2
6 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz
licytacja: 04.10.2023
960 400,00

Dom ul. Leśna, 42-240 Konin

Leśna, Konin, częstochowski, śląskie
110,50 m2 | działka: 9 837,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 11.10.2023
190 425,00

Dom: ul. Parkowa, 83-330 Małkowo

ul. Parkowa, Małkowo, kartuski, pomorskie
305,00 m2 | działka: 2 750,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 27.09.2023
1 236 600,00

Dom i zabudowania gospodarcze

Serbów, słubicki, lubelskie
136,11 m2 | działka: 2 013,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 07.06.2023
165 000,00

Dom jednorodzinny na dużej działce

Porankowa, Jeziórko, piaseczyński, mazowieckie
123,80 m2 | działka: 1 105,00 m2
5 pokoi
 
do wykończenie | energia elektryczna, szambo, woda
489 000,00

Budynki apartamentowe, 32-089 Bębło

Bębło, krakowski, małopolskie
556,52 m2 | działka: 6 800,00 m2
licytacja: 12.10.2023
3 276 081,75

Kamienica z dużymi możliwościami

Wolności, Mikołów, mikołowski, śląskie
341,20 m2 | działka: 1 649,00 m2
7 pokoi
 
do remontu | woda, kanalizacja, energia elektryczna
400 000,00

Elegancka willa w otoczeniu lasów, blisko zalewu

Leśna, Łuka, hajnowski, podlaskie
257,50 m2 | działka: 1 799,00 m2
6 pokoi
 
do zamieszkania | energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 10.10.2023
2 161 995,00