Dom jednorodzinny _PRZETARG SYNDYKA

179 085,94

Szczawno Zdrój, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Drugi udział sprzedawany przez Komornika- licytacja.

 

Syndyk, którym jest Łukasz Żabski, obwieszcza, że dokumentem wydanym w sprawie sprawy po ogłoszeniu upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzone przez syndyka sygnatura akt SW1W/GUp-s/299/2022

obwieszcza informację o I przetargu pisemnym:

 

  • Syndyk masy upadłości, w drodze pierwszego przetargu pisemnego sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczawnie Zdroju przy ulicy Jarzębinowej, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, którą stanowi działka ewidencyjna o numerze 243, pow. 0,0720 ha, 
  • zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, z garażem w bryle budynku. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1W /000xxxxxx/8

 

  • Cena wywoławcza wynosi 179 085,94 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 94/100). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI ………..- PRZETARG” w Kancelarii Notarialnej Maciej Szerer, ul. H. Sienkiewicza 7/3 58-300 Wałbrzych, w godzinach od 08:00 do 16:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Notarialnej) w terminie do 01 stycznia 2024 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 17 908,59 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset osiem złotych 59/100) na rachunek bankowy prowadzony do obsługi masy upadłości Mirosława Rogozińskiego w upadłości: Bank PKO BP: 87 1020 5095 0000 5802 0262 0300 do dnia 01 stycznia 2024 r. W tytule przelewu należy podać: „……….. – WADIUM”. Wyboru oferty dokona Syndyk przy udziale Notariusza. Dokładne warunki przetargu określa Regulamin, przy czym Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.

 

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 02 stycznia 2024 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Maciej Szerer, ul. H. Sienkiewicza 7 /3, 58-300 Wałbrzych. Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy dostępne są w biurze Syndyka przy ul. gen. J. Bema 99, 58-304 Wałbrzych, po uprzednim ustaleniu terminu pocztą elektroniczną oraz w aktach prowadzonych w systemie KRZ.

 

 

Inne szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 667 989 612 w dni robocze od 10:00 do 16:00 albo drogą elektroniczną: zabski@gmail.com

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/3/3/BISON

Cena

179 085,94 zł

Powierzchnia

341.68 m2

Powierzchnia działki

702 m2

Numer działki

243

Data licytacji

01.01.2024

Lokalizacja

Jarzębinowa, Szczawno Zdrój, wałbrzyski, dolnośląskie

Liczba pokoi

9

Rok budowy

1968

Stan

do wykończenie

Kontakt

Podobne oferty

Dom: ul. Hektarowa, Częstochowa

Hektarowa, Częstochowa, Częstochowa, śląskie
171,00 m2 | działka: 2 501,00 m2
6 pokoi
 
energia elektryczna, gaz, kanalizacja, woda
licytacja: 12.03.2024
580 733,33

Dom i grunty rolne ok 8,8ha także dla NIE ROLNIKA

Rgielew, kolski, wielkopolskie
1 174,00 m2 | działka: 88 100,00 m2
10 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
1 023 933,33

Dom ul. Wschodnia 05-825 Odrano-Wola

Wschodnia, Odrano-Wola, grodziski, mazowieckie
94,00 m2 | działka: 2 152,00 m2
 
energia elektryczna, gaz, woda
licytacja: 08.04.2024
235 350,00

Dom jednorodzinny na dużej działce

Porankowa, Jeziórko, piaseczyński, mazowieckie
123,80 m2 | działka: 1 105,00 m2
5 pokoi
 
do wykończenie | energia elektryczna, szambo, woda
489 000,00

Udziały 2 x 1/2 : Dom 05-123 Chotomów

Mała, Chotomów, legionowski, mazowieckie
158,80 m2 | działka: 1 000,00 m2
5 pokoi
 
woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna
licytacja: 26.04.2024
377 025,00

Część nieruchomości: Dom – kamienica, 56-200 Góra

Obrońców Lwowa, Góra, górowski, dolnośląskie
490,72 m2 | działka: 1 312,00 m2
6 pokoi
 
woda, energia elektryczna, kanalizacja, gaz
licytacja: 04.03.2024
399 750,00

Hotel, restauracja i stajnie na pięknym terenie

Ruszów, zgorzelecki, dolnośląskie
2 450,00 m2
1 100 000,00

Kamienica z lokalami mieszkalnymi i usługowymi

Żeromskiego, Radom, radomski, mazowieckie
1 349,97 m2 | działka: 2 087,00 m2
 
do remontu
1 190 000,00

Dom: 36-046 Wola Zgłobieńska

Wola Zgłobieńska, rzeszowski, podkarpackie
160,00 m2 | działka: 2 055,00 m2
5 pokoi
 
woda, szambo, energia elektryczna, gaz
licytacja: 21.02.2024
280 800,00