Dom bliźniak: Wobały 19-504

79 334,00

Wobały, warmińsko-mazurskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Plac Wolności 24, 19-400 Olecko

tel. 875202737

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 1790/20.

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-10-2023r. o godz. 9:15 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku mającego siedzibę przy ul. Osiedle Siejnik I 18 w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, położonej w miejscowości Wobały, gmina Dubeninki, na działce o numerze geodezyjnym 130/19 o powierzchni 0,0603ha.

 

Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi 119 000,00 zł.
Cena wywołania wynosi: 79 334,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania, to jest 11 900,00 zł.

 

Termin oględzin w/w nieruchomości wyznaczony został na dzień 03.10.2023r. o godz. 10:00.

 

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto w: Banku BNP Paribas S.A. 66 20300045 1110 0000 0402 4320.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 520-27-37.

 

Inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości:
Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość nie jest ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki, Uchwała 1X/51/11 z dnia 10.11.201 Ir., przedmiotowy obszar znajduje się na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz w strefie II polityki przestrzennej gminy – Strefa II obejmująca tereny otuliny parku krajobrazowego Puszczy Rominckiej o wysokich walorach, położone w obszarze chronionego krajobrazu Puszczy Rominckiej.
– nieruchomość położona we wsi Wobały, woj. warmińsko-mazurskie, we wschodniej części gminy Dubeninki
– nieruchomość położona jest na terenie osiedla mieszkaniowego zlikwidowanego ppgr i znajduje się ok. 30 km od siedziby powiatu znajdującego się w Gołdapi i ok. 3 km w linii prostej od granicy Polski i Rosji
– położona jest w odległości ok. 6 km do najbliższej większej wsi Żytkiejmy, gdzie znajduje się podstawowa sieć usług
– w sąsiedztwie zabudowa wsi oraz tereny użytkowane rolniczo Działka 130/19
– powierzchnia: 0,0603ha
– znajduje się po południowej stronie drogi prowadzącej przez wieś, wśród zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
– dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 130/28, która urządzona jest jako droga dojazdowa do zabudowań
– kształt działki nieregularny od południa ograniczony linią łamaną
– teren płaski
– uzbrojenie terenu: energia elektryczna, woda, kanalizacja, telefon
– działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej

– działka nieogrodzona
– nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków
– według danych z ewidencji gruntów i budynków działka użytkowana jest jako Br-RlVa – grunty rolne zabudowane

 

Budynek mieszkalny:
– rok budowy to 1987
– powierzchnia zabudowy; 76m2
– budynek murowany, parterowy z użytkowym poddaszem
– elewacje otynkowane, niewykończone
– dach dwupołaciowy pokryty eternitem
– stolarka okienna PVC
– do budynku doprowadzona jest energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, telefon
– budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać przeglądać w Sądzie Rejonowym w Olecku przy ul. Osiedle Siejnik I 18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie możliwość wstrzymania przetargu, jeżeli uzna, że osiągnięto sumę wystarczającą na zaspokojenie wierzyciela oraz kosztów egzekucyjnych.

 

(PEKH/3/92)

Szczegóły ogłoszenia

Cena

79 334,00 zł

Powierzchnia

96 m2

Powierzchnia działki

603 m2

Numer działki

130/19

Data licytacji

06.10.2023

Lokalizacja

Wobały, gołdapski, warmińsko-mazurskie

Liczba pokoi

4

Rok budowy

1987

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Media

energia elektryczna, woda, telefon

Dodatkowe

garaż

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Duży dom jednorodzinny na ładnej działce

Ireny, Pruszków, pruszkowski, mazowieckie
322,90 m2 | działka: 761,00 m2
7 pokoi
 
do remontu | woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz
836 000,00

Dom wczasowy nad morzem

Hutnicza, Chłapowo, pucki, pomorskie
437,10 m2 | działka: 738,00 m2
14 pokoi
 
do wykończenie
720 000,00

Dom: ul. Reja, 80-020 Cedry Wielkie

ul. Mikołaja Reja, Cedry Wielkie, gdański, pomorskie
77,00 m2 | działka: 798,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, woda, kanalizacja
licytacja: 05.10.2023
310 666,67

Dom: 76-220 Choćmirowo

Choćmirowo, słupski, pomorskie
137,08 m2 | działka: 2 300,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, woda
licytacja: 22.09.2023
294 666,67

Dom, 24-160 Karmanowice

Karmanowice, puławski, lubelskie
115,50 m2 | działka: 3 752,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, gaz, woda, szambo
licytacja: 25.10.2023
248 000,00

Dom ul. Dębowa 11-010 Łęgajny

Dębowa , Łęgajny, olsztyński, warmińsko-mazurskie
80,00 m2 | działka: 122,00 m2
3 pokoje
licytacja: 20.09.2023
86 175,00

Dom jednorodzinny, garaż i stodoła

Wolica, jędrzejowski, świętokrzyskie
165,43 m2 | działka: 8 200,00 m2
4 pokoje
 
do zamieszkania | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 28.09.2023
307 949,33

Dom z częścią użytkową- hurtownia na dużej działce

Przemysłowa, Gostynin, gostyniński, mazowieckie
523,00 m2 | działka: 1 400,00 m2
6 pokoi
 
do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, gaz, woda
1 120 000,00

Dom: ul. Zachodnia, Łomianki 05-092

ul. Zachodnia, Łomianki, warszawski zachodni, mazowieckie
329,60 m2 | działka: 1 705,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz, telefon
licytacja: 22.09.2023
1 635 075,00