Dom, 57-314 Szalejów Dolny

189 000,00

Szalejów Dolny, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, ul. Kościuszki 11,  Kłodzko

tel. 74 640 08 82

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę  Km 1505/21, 2152H/18

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1505/21, 2152H/18 w dniu 13-12-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, sala 212, odbędzie się pierwsza licytacja:

– nieruchomości, której właścicielami są  XXX – udział 3/4, YYY – udział 1/4  położonej przy  Szalejów Dolny, 57-314 Szalejów Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Bohaterów Getta 15, Kłodzko, 57-300 Kłodzko)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXX.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość XXX, w skład której wchodzą: – prawo własności działki nr 56/1 AM-1 o powierzchni 0,0756 ha, – budynek mieszkalny wolnostojący, częściowo podpiwniczony, o pow. użytkowej 179,38 m2 – budynek gospodarczy wolnostojący, o pow. użytkowej 46,78 m2. Działka o kształcie regularnym, wyposażona w instalacje: energetyczną, wodociągową, gazową, kanalizacja – szambo. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej (działka nr 57/5). Zgodnie z Uchwałą nr 75/IV/2003 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Szalejów Dolny nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych M01 (przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową w strefie najwyższego ryzyka zagrożenia powodziowego). Budynek mieszkalny ujęty jest w wykazie zabytków. Oględziny nieruchomości z udziałem komornika w dniu 29.11.2023 w godz. od 13:00 do 13:30 odbędą się tylko po wcześniejszym zgłoszeniu w kancelarii lub telefonicznie (nr tel. 746400882).

 

Suma oszacowania wynosi 252 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 189 000,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 25 200,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Bohaterów Getta 15, Kłodzko, 57-300 Kłodzko można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości.

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

DATA OGLĘDZIN: 29.11.2023

GODZINY OGLĘDZIN: 13:00 – 13:30

 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

PPKH/12/56

Szczegóły ogłoszenia

Cena

189 000,00 zł

Powierzchnia

179.38 m2

Powierzchnia działki

56 m2

Numer działki

56/1 AM-1

Data licytacji

13.12.2023

Lokalizacja

Szalejów Dolny, Kłodzki, dolnośląskie

Liczba pokoi

5

Media

energia elektryczna, gaz, woda, szambo

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom przy ul. Krakowskiej, Tomaszowice

Tomaszowice, krakowski, małopolskie
201,80 m2 | działka: 2 000,00 m2
6 pokoi
 
szambo, energia elektryczna, gaz, woda
licytacja: 05.12.2023
833 333,33

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2 | działka: 373 200,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
1 308 000,00

Dom ul. Komandorska Gdańsk

Komandorska, Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
161,30 m2 | działka: 1 063,00 m2
5 pokoi
licytacja: 28.11.2023
587 250,00

Dom przy ul. Krośnieńskiej, Jelenia Góra

Krośnieńska, Jelenia Góra, dolnośląskie
255,20 m2 | działka: 255,20 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 24.11.2023
61 500,00

Dom jednorodzinny (udział 1/2) na ładnej działce

Józefa Bema, Nowa Ruda, kłodzki, dolnośląskie
106,00 m2 | działka: 391,00 m2
3 pokoje
 
do odświeżenia | woda, energia elektryczna
130 000,00

Dom wolnostojący: ul. Leszczynowa, Łochowo

ul. Leszczynowa, Łochowo, bydgoski, kujawsko-pomorskie
219,74 m2 | działka: 957,00 m2
6 pokoi
 
energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 29.11.2023
412 500,00

Dom: ul. Wyszogrodzka , 09-400 Płock

ul. Wyszogrodzka, Płock, mazowieckie
80,00 m2 | działka: 566,00 m2
3 pokoje
 
energia elektryczna, woda, kanalizacja
licytacja: 29.11.2023
167 333,33

Dom ul. Sienkiewicza, 05-319 Cegłów

Cegłów, miński, mazowieckie
98,29 m2 | działka: 694,00 m2
3 pokoje
 
kanalizacja, energia elektryczna, woda
licytacja: 31.01.2024
153 613,33

Dom jednorodzinny na ładnej działce

Nowa Wieś, Krzeszowice, krakowski, małopolskie
175,85 m2 | działka: 1 846,00 m2
5 pokoi
 
do wykończenie | energia elektryczna, szambo, woda
532 553,33