Dom 48-364 Wierzbno

128 566,67

Wierzbno, opolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Piastowska 21,  Nysa,   48-300 Nysa

tel. 774231046 / fax. 774231046

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 470/20

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Nysie Alicja Uryasz-Polaczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-02-2023 o godz. 11:30  w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 210,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości,  położonej przy  Wierzbno ,Wierzbno,  48-364 Kałków , dla której  SĄD REJONOWY NYSA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , NYSA,  48-300 NYSA)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/00075493/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w miejscowości Wierzbno, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi działka gruntowa nr 47 arkusz mapy 2 o pow. 0,5400 m2, która w części jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z zabudowaniami gospodarczymi, natomiast pozostały obszar działki stanowi zieleń nieurządzona oraz grunt rolny. Na nieruchomości posadowione są: – budynek mieszkalny – oznaczony numerem 24 o powierzchni użytkowej 130,23 m2, – budynek gospodarczo-garażowy o powierzchni zabudowy 19,00 m2, – budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 13,00 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 192 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 128 566,67 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 285,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO I O. w Nysie 47 1240 1675 1111 0010 5156 9388.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Kościelny 6, Nysa, 48-300  Nysa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

128 566,67 zł

Powierzchnia

130.23 m2

Powierzchnia działki

5400 m2

Numer działki

47

Data licytacji

02.02.2023

Lokalizacja

Wierzbno, opolskie

Liczba pokoi

5

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom w zielonej okolicy, przy jeziorze

Iwno, wielkopolskie
94,00 m2
299 000,00

Dom ul. Strażacka, 05-300 Janów

Janów, mazowieckie
226,56 m2
20.02.2023
259 333,33

Dom ul. Emilii Plater, 07-410 Ostrołęka

Ostrołęka, mazowieckie
124,40 m2
14.02.2023
336 300,00

Budynek wielomieszkaniowy z garażami

Pszczyna, śląskie
407,00 m2
504 666,67

Dom jednorodzinny na dużej działce LICYTACJA

Zielnowo, zachodniopomorskie
153,33 m2
22.03.2023
400 558,00

Budynek wielomieszkaniowy z komórkami LICYTACJA

Ruszów, dolnośląskie
188,90 m2
06.03.2023
135 000,00

Dom, 97-350 Szczukocice

Szczukocice, łódzkie
53,90 m2
13.02.2023
105 750,00

Komfortowy dom na dużej działce LICYTACJA

Zawiercie, śląskie
292,87 m2
17.02.2023
622 500,00

Duży dom z możliwością podziału na 3 mieszkania

Szczawno Zdrój, śląskie
314,68 m2
01.12.2022
878 400,00