Dom, 21-025 Elizówka

627 690,75

Elizówka, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Turystyczna 32,  Lublin,   20-207 Lublin

tel. 727-350-300

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę; KM 818/18

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym   Lublin-Wschód w Lublinie Kamil Dobosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-06-2023 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XII,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości,  położonej przy  ,Elizówka,  21-025 Niemce , dla której  Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  (adres: ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik,  21-040 Świdnik)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXX.

Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa zabudowana – działka nr 39/10 położona w miejscowości Elizówka, gm. Niemce. Działka ewidencyjna nr 39/10 zabudowana jest murowanym parterowym, podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 46 m2. Budynek przylega do budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej. Działka zabudowana jest również budynkiem mieszkalnym, murowanym parterowym, z poddaszem użytkowym nie zgłoszonym do użytkowania o powierzchni zabudowy 105 m2. Budowa budynku prowadzona była na podstawie pozwolenia z dnia 06.05.2010 r. w zakresie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy części budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania do funkcji mieszkalnej. Jak wynika z decyzji pozwolenie na budowę, decyzja wygasa jeżeli budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Budynki są nie ogrzewane, nie ma możliwości czy instalacje wrażliwe na mróz są sprawne. Budynek mieszkalny murowany o powierzchni zabudowy 46 m2 jest nieużytkowany, wybudowany z cegły z widocznymi uszkodzeniami. Budynek mieszkalny w trakcie budowy o powierzchni zabudowy 105 m2 w części niewykończony. Budynek nie zamieszkały. Ukończenia wymaga elewacja, orynnowanie, wykończenie łazienek oraz inne drobne sprawy. Do działki doprowadzona jest energia elektryczna, woda ze studni głębinowej, kanalizacja do szamba, gaz. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce Uchwała nr XVII/299/04 z dnia 12.01.2004 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce Dz. Urz Województwa Lubelskiego nr 50 z 19.03.2004 działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową MN.

 

Suma oszacowania wynosi 836 921,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 627 690,75 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83 692,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej 63 2030 0045 1110 0000 0147 0170.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040  Świdnik.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

PGNH/2/173

Szczegóły ogłoszenia

Cena

627 690,75 zł

Powierzchnia

152.95 m2

Powierzchnia działki

1700 m2

Numer działki

39/10

Data licytacji

27.06.2023

Lokalizacja

Elizówka, lubelski, lubelskie

Liczba pokoi

4

Media

energia elektryczna, szambo, woda, gaz

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Zespół pałacowo-parkowy

Niedźwiedzice, legnicki, dolnośląskie
485,87 m2 | działka: 165 200,00 m2
10 pokoi
 
do remontu | woda, energia elektryczna, kanalizacja
790 000,00

Dom parterowy w cenie mieszkania, do remontu

Konińska , Rychwał, Koniński, wielkopolskie
85,00 m2 | działka: 629,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | woda, energia elektryczna, kanalizacja, gaz
175 000,00

Dom i grunty rolne ok 8,8ha także dla NIE ROLNIKA

Rgielew, kolski, wielkopolskie
1 174,00 m2 | działka: 88 100,00 m2
10 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
1 023 933,33

Dom: ul. Sportowa, Ruda Kozielska

ul. Sportowa, Ruda Kozielska, raciborski, śląskie
130,00 m2 | działka: 1 242,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 19.06.2023
157 314,00

Duża działka z budynkiem biurowym

Mazowiecka, Komorowo, ostrowski, mazowieckie
532,00 m2 | działka: 3 257,00 m2
6 pokoi
 
do remontu | prąd, woda, gaz, szambo
1 165 533,33

Dom jednorodzinny ul. Jugowicka, Kraków

Jugowicka, Kraków, małopolskie
187,11 m2 | działka: 489,00 m2
7 pokoi
 
energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja
licytacja: 04.07.2023
438 613,50

Dom ul. Słoneczna, 43-438 Brenna

Słoneczna, Brenna, cieszyński, śląskie
60,00 m2 | działka: 78,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, woda, kanalizacja
licytacja: 26.05.2023
105 515,33

Dom jednorodzinny na ładnej działce

Słoneczna, Mrągowo, mrągowski, warmińsko-mazurskie
167,90 m2 | działka: 474,00 m2
6 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 28.06.2023
416 333,00

Dom ul. Kłodzka, 55-040 Bielany Wrocławskie

Kłodzka, Bielany Wrocławskie, wrocławski, dolnośląskie
330,00 m2 | działka: 912,00 m2
5 pokoi
 
do remontu
licytacja: 30.05.2023
753 750,00