Dom 1/2 udziału , Błażowa, ul.3 Maja

166 921,13

Błażowa, podkarpackie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin
Kancelaria Komornicza nr XIX w Rzeszowie 35-069 Rzeszów Bernardyńska 5

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 4460/16

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-02-2023 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 6,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, położonej przy  3 Maja 43A, 36-030 Błażowa , dla której  Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów)   prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00010907/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa w udziale 1/2, oznaczona jako działka nr 1093/2 o pow. 0,0881 ha (B), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 107,42 m(2), położona w Błażowej, obręb 0001 Błażowa. Właścicielem nieruchomości zgodnie z KW nr RZ2Z/00010907/4 są osoby fizyczne. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Od strony północnej działki nr 1093/2 przepływa potok Piątkowa. Działka nr 1093/2 posiada regularny kształt oraz uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej wod. ga. energ. Odprowadzanie ścieków poprzez kanalizację lokalną. Na działce nr 1093/2 znajdują się składniki roślinne w postaci drzew i krzewów. Teren działki jest ogrodzony, jedynie od strony potoku występuje skarpa i brak ogrodzenia. Ponadto na działce znajduje się wiata o konstrukcji drewnianej, a przy ogrodzeniu od strony wschodniej słup betonowy sieci energetycznej.

 

Suma oszacowania wynosi 222 561,50 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 166 921,13 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 256,15 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Rzeszowie 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kustronia 4, Rzeszów, 35-303  Rzeszów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

166 921,13 zł

Powierzchnia

107.42 m2

Powierzchnia działki

881 m2

Numer działki

1093/2

Data licytacji

22.02.2023

Lokalizacja

3 Maja, Błażowa, podkarpackie

Liczba pokoi

5

Media

energia elektryczna, gaz, kanalizacja, woda

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom, 97-350 Szczukocice

Szczukocice, łódzkie
53,90 m2
13.02.2023
105 750,00

Dom w Zabiele ,gmina Radzyń Podlaski

Zabiele, lubelskie
150,00 m2
21.02.2023
402 412,50

Dom jednorodzinny w miejscowości Radocza

Radocza, małopolskie
118,10 m2
04.04.2023
422 250,00

Dom oraz zabudowa ul. Południowa, 97-320 Wolbórz

Wolbórz, łódzkie
228,88 m2
13.02.2023
158 250,00

Duży dom z możliwością podziału na 3 mieszkania

Szczawno Zdrój, śląskie
314,68 m2
01.12.2022
878 400,00

Dom w Maszkienicach

Maszkienice, małopolskie
66,00 m2
23.02.2023
114 219,33

Dom jednorodzinny z garażem i basenem

Jaworze, śląskie
177,79 m2
28.02.2023
516 000,00

Połowa bliźniaka LICYTACJA

Poznań, małopolskie
178,93 m2
244 666,00

Komfortowy dom na dużej działce LICYTACJA

Zawiercie, śląskie
292,87 m2
17.02.2023
622 500,00