Część hotelu- 31 pokoi i restauracja

5 536 666,67

Sztutowo, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Malborku
Tadeusz Święcicki
Kancelaria Komornicza nr IV w Malborku
82-200 MALBORK, Al.Wojska Polskiego 501/3
tel. 552726964
Km 3038/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 986 [4]§ 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 10.05.2023 o godzinie 11.00 w sali nr. 11

 

w Sądzie Rejonowym w Malborku 82-200 Malbork, przy ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się

 

pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości

 

położonej przy ul. Gdańskiej 43 B, 82-110 Sztutowo, dla której Sąd Rejonowy w
Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Warszawska 28, Nowy Dwór Gdański, 82-100 Nowy Dwór Gdański) prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2M/0000xxxx/0.

Opis nieruchomości:
udział 160.561/202.906 (udział nr 5) w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sztutowie, przy ul. Gdańskiej 43B, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 802 obszaru 3091 m2, dla której Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2M/0000xxxx/0. Działka ewidencyjna nr 802 o powierzchni 0.3091 ha posiada kształt nieregularny zbliżony do trapezu oraz płaskie ukształtowanie terenu. Teren działki jest zagospodarowany, występuje zieleń urządzona oraz miejscowe utwardzenia (dojazd i dojście) i
naziemne miejsca postojowe oraz elementy małej architektury. Nieruchomość jest ogrodzona, w pełni uzbrojona i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, działki nr 334/10 stanowiącej ulicę Gdańską, przy czym na dzień sporządzenia operatu fizycznie wjazd odbywa się przez sąsiednią nieruchomość -działkę nr 228/5. Nieruchomość jest zabudowana wolnostojącym budynkiem hotelowo-pensjonatowym, trzykondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1838,35 m2 częściowo podpiwniczonym – piwnica o powierzchni 161,11 m2, w tym 4 garaże o powierzchni 20,16 m2 każdy. Łączna powierzchnia budynku wraz z piwnicą wynosi 1999,46 m2. W budynku zostało wyodrębnionych 14 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 423,55 m2, które posiadają swoje księgi wieczyste i właścicieli (nie stanowią przedmiotu licytacji).

 

Na pozostałą powierzchnię użytkową składa się: 31 pokoi/lokali o łącznej powierzchni 784,23 m2, restauracja z zapleczem – 187,82 m2, sala konferencyjna – 72,00 m2, recepcja – 32,20 m2, korytarze – 233,40 m2, klatki schodowe – 87,17 m2 oraz pom. gospodarcze – 16,40 m2. Łączna powierzchnia, która nie została wyodrębniona wynosi zatem 1414,80 m2, z czego 1092,65 m2 generuje dochód (pokoje/lokale, restauracja i sala konferencyjna) a 322,15 m2 to powierzchnie klatek schodowych z korytarzami i recepcją. W pomieszczeniach niewyodrębnionych prawnie, właściciel udziału nr 5 wielkości 160.561/202.906, z którym to udziałem jest związana wskazana powierzchnia, prowadzi działalność hotelowo-restauracyjną ze strefą spa. Z 31 pokoi/lokali, 26 jest wynajmowana turystom, w 1 znajduje się strefa SPA, w 1 gabinet masażu, w 1 pokój zabaw dla dzieci, w 1 mała sala konferencyjna, w 1 biuro z serwerownią. Część pierwszego piętra (skrzydło od ulicy) oraz całe piętro drugie to lokale mieszkalne, jedno- i dwupokojowe wraz z łazienkami i aneksami kuchennymi. Każde z mieszkań posiada balkon lub wyposażone jest w okna typu portfentere. W restauracji z zapleczem jest prowadzona działalność gastronomiczna, a w sąsiedniej sali konferencyjnej działalność szkoleniowa.

Budynek wyposażony w n/w instalacje wewnętrzne: wodociągowa z sieci miejskiej, instalacja kanalizacyjna – do sieci komunalnej, instalacja elektryczna 220/380 V, ogrzewanie – centralne z własnej kotłowni, wentylacja i klimatyzacja, telefoniczna, RTV i telewizji kablowej, instalacja p.poż., monitoring, alarmowa. Wejście do części mieszkalnej oraz do recepcji pokoi hotelowych odbywa się od wewnętrznego dziedzińca. W piwnicy zlokalizowano kotłownię olejową oraz pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie składu opału. Stan techniczny jest bardzo dobry.

 

Suma oszacowania wynosi 8 305 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5 536 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 830 500,00 zł.

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 22 8303 0006 0000 0004 8103 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

5 536 666,67 zł

Powierzchnia

1414.75 m2

Numer działki

802

Data licytacji

10.05.2023

Lokalizacja

Gdańska, Sztutowo, nowodworski, pomorskie

Liczba pięter

4

Stan

gotowy

Forma własności

własność

Typ

hotel

Ilość pokoi/miejsc noclegowych

31

Struktura

budynek główny

Dostęp do drogi

asfaltowy

Dodatkowe

parking, sala konferencyjna, dostęp do jeziora/morza, restauracja, teren rekreacyjny, spa

Kontakt

Podobne oferty

Pensjonat w centrum miasta i budynek usługowy

Mickiewicza, Ustroń, cieszyński, śląskie
1 068,50 m2 | działka: 2 514,00 m2
 
gotowy
4 500 000,00

Lokal gastronomiczny z częścią hotelową do remontu

ul.Grabińska, Łódź, łódzki, łódzkie
1 293,73 m2 | działka: 5 222,00 m2
 
do remontu | prąd, kanalizacja, gaz
2 803 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Niedźwiedzice, legnicki, dolnośląskie
485,87 m2 | działka: 165 200,00 m2
10 pokoi
 
do remontu | woda, energia elektryczna, kanalizacja
790 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Sobieszyn, rycki, lubelskie
1 520,76 m2 | działka: 18 370,00 m2
 
do remontu
655 000,00

Hotel do remontu na dużej działce

Płock, płocki, mazowieckie
2 572,30 m2 | działka: 28 700,00 m2
 
do remontu
1 665 733,00

Obiekt gastronomiczno-turystyczny

Soszowska, Wisła, cieszyński, śląskie
642,48 m2 | działka: 26 989,00 m2
 
gotowy
licytacja: 21.06.2023
1 897 347,00

Sala weselna z domem mieszkalnym oraz pokojami noclegowymi

Skibniew Podawce, sokołowski, mazowieckie
872,00 m2 | działka: 8 592,00 m2
 
do odświeżenia
599 000,00

Hala tenisowa, budynek hotelowy

Marki, wołomiński, mazowieckie
4 363,78 m2 | działka: 9 164,00 m2
 
do odświeżenia
3 500 000,00

Kompleks hotelowo- gastronomiczny/ Stary Dębsk

Sochaczew, sochaczewski, mazowieckie
5 952,17 m2 | działka: 34 532,00 m2
 
gotowy
4 500 000,00