Budynki produkcyjno-magazynowe i budynek mieszkalny

774 000,00

Rogajny, warmińsko-mazurskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Stanisław Kocemba

Kancelaria Komornicza nr IV w Elblągu

82-300 Elbląg ul. Hetmańska 28/3

tel: 552355828

sygn.akt KM 1432/19

 

 

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ nr KW EL1E/00032931/1

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 986^ § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 10.02.2023 o godzinie 9.00

 

na portalu s://e-licytacje.komornik,pl

 

odbędzie się                                                                                                                        DRUGA licytacja nieruchomości

 

stanowiącej prawo własności działki gruntu nr 129/4 o powierzchni 0,3922 ha, obręb 0033 Rogajny

 

– sposób korzystania Bi, zabudowanej trzema budynkami o funkcji przemysłowo-magazynowo-biurowej z zapleczem socjalnym oraz częścią mieszkalną.

Budynek nr 1: parterowy, stalowy, o funkcji przemysłowej, pow. zabudowy 113 m2, pow. użytkowa 111,30m2.

Budynek nr 2: częściowo dwukondygnacyjny, murowany, o funkcji przemysłowej, pow. użytkowa 922,45 m2, od strony północnej znajduje się wiata.

Budynek nr 3: murowany, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, budynek przemysłowo-biurowo-magazynowy o powierzchni użytkowej 134,80m2 na parterze oraz o pow. uż. 106,00m2 na poddaszu w części mieszkalnej.

Na poddaszu znajdują się: pokój dzienny, 3 sypialnie, łazienka, kuchnia, garderoba. Obiekty wymagają drobnych remontów.

 

Nieruchomość uzbrojona w prąd, wodę, kanalizację, c.o. z kotłowni własnej.

Działka uzbrojona, ogrodzona, zagospodarowana ale zaniedbana . Budynki i obiekty wzniesione w 2004 roku – zaniedbane, wymagające drobnego remontu.

 

Nieruchomość położona jest o 5 km od Pasłęka, w pośredniej części wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej, stanowiącą drogę asfaltową. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku nieruchomość znajduje się na terenach o funkcji usługi dla mieszkańców oraz działalności gospodarczej należącej do dłużnika: Wiesław Ziemak położonej: 14-400 Pasłęk, Rogajny, dła której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1E/00032931/1

 

Suma oszacowania wynosi 1 161 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 774 000,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 116 100,00zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A. 58 1500 1403 1214 0000 5061 0000 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 17-02-2023 o godzinie: 9:00.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

774 000,00 zł

Powierzchnia

1168.55 m2

Data licytacji

10.02.2023

Lokalizacja

Rogajny, elbląski, warmińsko-mazurskie

Kontakt

Podobne oferty

Budynki biurowo-magazynowe NOWY TERMIN LICYTACJI

Ełk, warmińsko-mazurskie
3 108,53 m2
19.01.2023
4 312 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowo-biurowy

Nysa, opolskie
1 239,00 m2
2 100 000,00

Obiekt mieszkalno-przemysłowy

Mrowiny, dolnośląskie
461,63 m2
440 666,67

Zakład mięsny- produkcja LICYTACJA

Mysłowice, śląskie
13 016,00 m2
17.02.2023
17 827 258,07

Kompleks hal magazynowych z chłodniami

Koszalin, zachodniopomorskie
12 786,00 m2
04.01.2023
14 160 000,00

Dom i budynki użytkowo-biurowe

Gietrzwałd, warmińsko-mazurskie
1 400,00 m2
1 098 000,00

Hala magazynowo- biurowa

Olsztyn, warmińsko-mazurskie
2 065,00 m2
20.06.2022
3 346 000,00

Budynek produkcyjno-biurowy

Saczkowce, podlaskie
626,00 m2
18.01.2023
216 817,02

Na sprzedaż kompleks magazynowy

Komorniki, dolnośląskie
564,00 m2
25.01.2023
525 825,00