Budynki produkcyjno-magazynowe

790 000,00

Czarnkowie, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Dariusz Makrocki

Kancelaria Komornicza nr I w Białogardzie

78-200 Białogard ul. Połczyńska 10/E

Km 1100/17

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydział Cywilny przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się

DRUGA licytacja nieruchomości

 

składającej się z prawa własności 2 (dwóch) działek gruntu numer 146/1 i 145/2 (obręb ewidencyjny numer 0106) o łącznej powierzchni 3,27 ha oraz znajdujących się na działce 146/1 czterech budynków administracyjno-produkcyjno-magazynowych, murowanych, w zabudowie zwartej, częściowo 1 kondygnacyjnych, w części 2 kondygnacyjnych, niepodpiwniczonych, wybudowanych w technologii tradycyjnej. Według stanu funkcjonalnego wszystkie opisane powyżej budynki są ze sobą połączone w jedną konstrukcję i tworzą ciąg technologiczny zakładu przetwórstwa rybnego z zapleczem socjalno-biurowym.

Łączna powierzchnia użytkowa 4 budynków administracyjno-produkcyjno-magazynowych wynosi 873,3 m2 (w tym trzy budynki ujawnione w ewidencji gruntów i budynków: 853,4 m2 i dobudowany budynek mroźni (nie ujawniony w ewidencji gruntów) 19,9 m2). Na działce 145/2 znajdują się osadniki ściekowe i oczyszczalnia związane technologicznie z zakładem przetwórstwa rybnego. Rok budowy budynków- 1989 rok ( w latach kolejnych przeprowadzone zostały remonty i modernizacje budynków); po 2012 roku brak remontów głównych budynków. Funkcjonalność budynków- wysoka. Zagospodarowanie terenu- dobre.

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW K02B/00000005/7.

 

Suma oszacowania wynosi 1 185 000, 00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 790 000, 00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 01.09.2022 r. złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 118 500, 00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kołobrzegu 43 10202821 0000 1202 0024 9318 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W dniu 31.08.2022 r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 15:00 (po uprzednim ustaleniu z komornikiem) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

790 000,00 zł

Powierzchnia

873.3 m2

Lokalizacja

Czarnkowie, świdwiński, zachodniopomorskie

Kontakt

Podobne oferty

Działka zabudowana magazynem

Sulęcinek, wielkopolskie
386,80 m2
129 750,00

Budynek produkcyjny z zapleczem biurowo-socjalnym PRZETARG

Garnek, śląskie
1 045,38 m2
1 092 000,00

Budynki magazynowe z cz. socjalno-biurową

Przyłęk, dolnośląskie
1 631,50 m2
506 333,33

Budynki handlowo- użytkowe i plac składowy

Górki Wielkie, śląskie
2 400,00 m2
1 300 000,00

Budynki biurowo-magazynowe NOWY TERMIN LICYTACJI

Ełk, warmińsko-mazurskie
3 108,53 m2
19.01.2023
4 312 000,00

Hala produkcyjno-magazynowa z linią techonologiczną

Płock, mazowieckie
5 539,66 m2
8 870 000,00

Zakład piekarniczy

Dębowa Góra, łódzkie
2 412,00 m2
2 294 000,00

Kompleks przemysłowo-magazynowy

Dobrzyń nad Wisłą, kujawsko-pomorskie
29 486,76 m2
04.01.2023
36 604 800,00

Nieruchomość przemysłowo-usługowa Gorzowska

Dębno, zachodniopomorskie
4 300,00 m2
2 800 000,00