Budynki biurowo-magazynowe

1 550 000,00

Kościerzyna, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie

Jan Zarębski

Kancelaria Komornicza nr II w Kościerzynie

83-400 Kościerzyna L. Szopińskiego 1/4

tel. 586862579

Km 415/18

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie Jan Zarębski na podstawie art. 986[4] § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

na portalu s://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się druga licytacja nieruchomości

położonej: 83-400 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 1, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1E/000XXXXX/5.

Opis nieruchomości:

a) działka nr 186/37 obręb 03, km 1, o pow. 1747 m2, zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni użytkowej 747,41 m2

b) działka nr 186/38 obręb 03, km 1, o pow. 593 m2, zabudowana budynkiem magazynowo-biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 794,49 m2

Całość ma kształt nieregularnego wieloboku. Teren nieruchomości płaski, w części utwardzony, częściowo ogrodzony płotem z siatki stalowej, bez bezpośredniego dostępu do ul. Przemysłowej. Dostęp do ulicy Przemysłowej realizowany jest przez sąsiednie działki drogowe. Przedmiotowe działki użytkowane są jako jedna gospodarcza całość. Uzbrojenie terenu: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna. Na terenie działki nr 186/37 zlokalizowany jest budynek produkcyjno-magazynowy z częścią biurowo-socjalną oraz utwardzony parking wraz z ogrodzeniem od strony zachodniej, północnej i wschodniej. Na działce nr 186/38 zlokalizowany jest budynek magazynowo-biurowy. Obiekty i działki stanowią jedną funkcjonalną całość.

Budynek produkcyjno-magazynowy jest obiektem parterowym, nie podpiwniczonym wybudowanym w latach 60-tych, około 1969′. W latach późniejszych tj. ok. 2002 budynek został zmodernizowany i dostosowany do prowadzonej działalności. Powierzchnia użytkowa budynku – 747,41 m2 Konstrukcja budynku: żelbetowo-szkieletowa z wypełnieniem ścian zewnętrznych bloczkami gazobetonowymi i z pustaków ceramicznych. Ściany zewnętrzne: ocieplone styropianem gr. 12cm. Ławy fundamentowe: betonowe. Ściany wewnętrzne: murowane. Stropodach: żelbetowy, ocieplony styropianem kryty papą termozgrzewalną na żelbetowych prefabrykowanych płytach korytkowych. Odprowadzenie wód opadowych z dachu: rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Stolarka okienna: z profili PCV. Drzwi wejściowe: do części biurowej stalowe ocieplone. Stolarka wewnętrzna: płytowa. W części produkcyjnej wrota zewnętrzne dwuskrzydłowe stalowe, ocieplone od wewnątrz. Ściany w pomieszczeniach otynkowane: wewnątrz tynkiem cementowo – wapiennym, w pomieszczeniach magazynowych i halach produkcyjnych malowane farbą emulsyjną. W pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych ściany obłożone glazurą. Podłogi: w zależności od pomieszczeń: w pomieszczeniach biurowych wykładzina dywanowa, w halach produkcyjnych – posadzka betonowa, w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach i socjalnych -terakota.

Budynek magazynowo-biurowy. Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Obiekt wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w maju 2005r. Budynek dobudowany do ściany szczytowej istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego posadowionego na sąsiedniej działce (działka nr 186/37). Powierzchnia użytkowa budynku – 794,49 mz.Zgodnie z Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie z dnia 12.09.2006r. udzielono pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej części istniejącego budynku o pomieszczenia magazynowe z częścią biurowo-socjalną, zrealizowaną na działce nr 186/18. Konstrukcja budynku: żelbetowa, słupowo – ryglowa. Fundamenty żelbetowe. Ściany zewnętrzne: murowane z bloczków gazobetonowych. Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych. Częściowo ściany działowe wykonano z płyt gipsowo – kartonowych. Stropy: żelbetowe wykonane płyt monolitycznych i prefabrykowanych. Dach: jednospadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty blacha trapezową i ocieplony wełną mineralną. Rynny i rury spustowe: stalowe ocynkowane. Schody wewnętrzne: konstrukcji żelbetowej. Ściany zewnętrzne: ocieplone styropianem. Stolarka okienna: z profili PCV. Solarka drzwiowa: aluminiowa i standardowa. Ściany: otynkowane, cekolowane i malowane farbami emulsyjnymi. Ściany w pomieszczeniach sanitarnych wyłożone glazurą. Podłogi: w pomieszczeniach na parterze posadzka przemysłowa, w pozostałych pomieszczeniach płytki ceramiczne, na dzień oględzin w części pomieszczeń wykładzina dywanowa oraz panele podłogowe.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 25.05.2023 o godzinie 11:00.

Suma oszacowania wynosi 2 325 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 550 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 232 500,00zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. 83 10201879 0000 0202 0002 7938 – najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do dnia 15-05-2023r. godz. 23:59. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Zgodnie z art. 986[5] § 2 kpc wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w § 2, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznych.

Sposób przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposób uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną z dnia 27-10-2021 r. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości.

W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 550 000,00 zł

Powierzchnia

1541.9 m2

Powierzchnia działki

2340 m2

Numer działki

186/37, 186/38

Lokalizacja

Przemysłowa, Kościerzyna, kościerski, pomorskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, kanalizacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy, biurowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, ochrona, ogrzewanie

Kontakt

Podobne oferty

Kompleks biurowo magazynowy

Godziesze Wielkie, kaliski, wielkopolskie
1 145,00 m2 | działka: 5 353,00 m2
 
gotowy | prąd, klimatyzacja, siła, woda, kanalizacja
800 000,00

Budynki zakładu produkcyjnego/Tylewice

Tylewice, wschowski, lubuskie
8 437,61 m2 | działka: 82 500,00 m2
 
do remontu
licytacja: 07.06.2023
1 093 333,33

Garaże w zabudowie szeregowej/ Łaziska Górne

Sikorskiego , Łaziska Górne, mikołowski, śląskie
348,48 m2 | działka: 1 648,00 m2
 
do odświeżenia
licytacja: 28.03.2023
269 370,00

Atrakcyjna nieruchomość o funkcji produkcyjnej

Wiązów, strzeliński, dolnośląskie
1 850,00 m2 | działka: 3 859,00 m2
 
do odświeżenia | woda, prąd, siła, kanalizacja
849 000,00

Zakład produkcyjno-magazynowy

Szkolna, Suwałki, suwałki, podlaskie
2 969,96 m2 | działka: 3 875,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 27.07.2023
2 446 600,00

Budynki magazynowo- produkcyjne

Szczepocice Rządowe, radomszczański, łódzkie
931,90 m2 | działka: 3 364,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
220 000,00

Kompleks szklarniowy PRZETARG

Chodybki, kaliski, wielkopolskie
10 466,56 m2 | działka: 25 582,00 m2
licytacja: 15.12.2022
3 139 500,00

Kompleks przemysłowo-magazynowy

Lipnowska, Dobrzyń nad Wisłą, lipnowski, kujawsko-pomorskie
29 486,76 m2 | działka: 91 903,00 m2
 
gotowy | prąd, siła, woda, kanalizacja, klimatyzacja
36 604 800,00

Budynki produkcyjno-magazynowo-biurowy

Otmuchowska, Nysa, nyski, opolskie
1 239,00 m2 | działka: 35 055,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
2 100 000,00