Budynki apartamentowe, 32-089 Bębło

3 276 081,75

Bębło, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Wybickiego 1, 31-261 Kraków

tel. 123490487 / fax. 123490487

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KMG 109/22

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KMG 109/22 w dniu: 12.10.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

 

– nieruchomości położonej przy  Ojcowskiej, 32-089 Bębło, dla której Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych   (adres: ul.  Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXX.

Opis nieruchomości:
nieruchomość oznaczona jako działki nr 140/6 o pow. 0,11 ha oraz nr 141/1 o pow. 0,57 ha, położona w miejscowości Bębło gm. Wielka Wieś, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą XXX. Działka 140/6 jest wykorzystywana jako parking oraz plac manewrowy. Działka nr 141/1 zabudowana zespołem budynków apartamentowych „Osada Ojców”, składającym się z trzech obiektów powiązanych w funkcjonalną całość o łącznej przyjętej do obliczeń biegłego powierzchni 556,52 m2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXXVIII/178/2005 z dnia 11.03.2005r. – z późniejszymi zmianami działka nr 141/1 ujęta jest w terenach 1.R (tereny rolnicze), działka nr 140/6 ujęta jest w zasadniczej części w terenach 1 UT (tereny usług turystyki i sportu) a w pasie od strony północnej w terenach tras i urządzeń komunikacyjnych. OPERAT SZACUNKOWY DOSTĘPNY NA . KOMORNIK12. PL.

 

Suma oszacowania wynosi 4 368 109,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 276 081,75 zł.

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

DATA OGLĘDZIN;  04.10.2023

GODZINY OGLĘDZIN; 10:00 – 10:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 436 810,90 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem /  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  19.10.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

PGNH/2/486

Szczegóły ogłoszenia

Cena

3 276 081,75 zł

Powierzchnia

556.52 m2

Powierzchnia działki

6800 m2

Numer działki

140/6, 141/1

Data licytacji

12.10.2023

Lokalizacja

Bębło, krakowski, małopolskie

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom wolnostojący: Siercza 32-020

Siercza, wielicki, małopolskie
108,23 m2 | działka: 1 800,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, gaz, szambo, woda, telefon
licytacja: 19.10.2023
289 333,33

Budynek gastronomiczno- usługowy

Panieńszczyzna, lubelski, lubelskie
456,70 m2 | działka: 2 400,00 m2
7 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda, szambo
1 580 000,00

Dom ul. Leśna, 42-240 Konin

Leśna, Konin, częstochowski, śląskie
110,50 m2 | działka: 9 837,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 11.10.2023
190 425,00

Dom jednorodzinny u podnóża góry

Jodłowa, Wałbrzych, dolnośląskie
159,00 m2 | działka: 2 795,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 19.10.2023
285 000,00

Dom wolnostojący: Siekierczyna 34-600

Siekierczyna, limanowski, małopolskie
162,80 m2 | działka: 2 400,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, szambo, woda, telefon
licytacja: 18.10.2023
311 700,00

Dom i grunty rolne ok 8,8ha także dla NIE ROLNIKA

Rgielew, kolski, wielkopolskie
1 174,00 m2 | działka: 88 100,00 m2
10 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
1 023 933,33

Dom jednorodzinny, garaż i stodoła

Wolica, jędrzejowski, świętokrzyskie
165,43 m2 | działka: 8 200,00 m2
4 pokoje
 
do zamieszkania | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 28.09.2023
307 949,33

Dom z częścią biurową oraz osobnym mieszkaniem

Kronowo, Kronowo, olsztyński, warmińsko-mazurskie
420,00 m2 | działka: 1 149,00 m2
4 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
379 000,00

Dom: 76-220 Choćmirowo

Choćmirowo, słupski, pomorskie
137,08 m2 | działka: 2 300,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, woda
licytacja: 22.09.2023
294 666,67