Budynek mieszkalny ul. Głogowska, 67-112 Siedlisko

285 933,33

Siedlisko, lubuskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Długa 4A,  Nowa Sól,   67-100 Nowa Sól

tel. 683872074 / fax. 683872074

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę : Km 1088/22

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Nowej Soli Daniel Chłopek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-06-2023 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól,  odbędzie się druga licytacja

użytkowania wieczystego,   położonego przy  ul. Głogowska, 67-112 Siedlisko , dla której  SĄD REJONOWY W NOWEJ SOLI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul. ul. Piłsudskiego 24, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXX.
Opis nieruchomości:
Licytacja dotyczy: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; w postaci zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 625/32, o łącznym obszarze 0,2590 ha wraz z prawem własności budynku magazynowego z zapleczem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 404,23 m2 oraz budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 178,45 m2, stanowiących odrębną nieruchomość; w użytkowaniu wieczystym, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 2XXX oraz dwóch niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 625/33 i 623/5, o łącznym obszarze 0,0298 ha, dla których Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXX – jako nieruchomości stanowiących całość gospodarczą, położonych: 67-112 Siedlisko ul. Głogowska, powiat nowosolski, województwo lubuskie. Działki nr 625/32, 625/33 i 623/5 stanowią zorganizowaną całość, posiadają wspólne ogrodzenie, wjazd, plac, przyłącza wodne i energetyczne oraz zbiornik bezodpływowy. Istniejąca zabudowa to 2 budynki: magazynowy z zapleczem mieszkalnym (w całości na działce nr 625/32), mieszkalny w większej części na działce nr 625/32 i w mniejszej części na działce nr 623/5. Nieruchomości położone są przy ul. Głogowskiej. Jest to główna ulica przebiegająca wzdłuż miejscowości Siedlisko. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przedszkole, po drugiej stronie ulicy: obiekt handlowy (sklep) i baza usługowo-handlowa. W dalszym sąsiedztwie dominuje zabudowa siedliskowa oraz mieszkaniowa z towarzyszącą jej zabudową gospodarczą. Lokalizacja nieruchomości, jak na warunki wiejskie, jest korzystna. Istniejące uzbrojenie: sieć wodna i energetyczna. Zrzut ścieków do zbiornika bezodpływowego. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną (asfaltową) z urządzonym utwardzonym chodnikiem. Nieruchomości zabudowane są budynkiem magazynowym z zapleczem mieszkalnym oraz mieszkalnym. Pierwszy z budynków w księdze wieczystej nazwany pawilonem handlowym (położony w frontowej części działki nr 625/32) obecnie spełnia funkcję dominującą magazynową z zapleczem mieszkalnym. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku stalowa. Drugi z budynków to budynek mieszkalny, położony w większej części na działce nr 625/32 i w mniejszej części na działce nr 623/5. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy z stropodachem płaskim jednospadowym, nie podpiwniczony. W budynku mieszkalnym zaprojektowano następujące pomieszczenia: przedsionek, pokój z aneksem kuchennym, łazienkę z wc, kotłownię, 2 pomieszczenia gospodarcze i podcień oraz garaż dwustanowiskowy. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego ustalona na podstawie pomiarów z natury wynosi: 178,45 m2, w tym powierzchnia mieszkalna 178,45 m2 – 6,66 m2 – 9,57 m2 = 162,22 m2. Architektura budynku prosta, dostosowana do budynku frontowego. Stan techniczny budynku: niezadowalający – obiekt wymaga remontu. Wykonany zakres robót wykończeniowych zniszczony, (zużycie techniczne ponadnormatywne). (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym nieruchomości z dnia 30-09-2022 roku). Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

 

Suma oszacowania wynosi 428 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 285 933,33 zł.

 

Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02 2030 0045 1110 0000 0028 0690.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Piłsudskiego 24, Nowa Sól, 67-100  Nowa Sól.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

PWBKH/1/955

Szczegóły ogłoszenia

Cena

285 933,33 zł

Powierzchnia

178.45 m2

Powierzchnia działki

298 m2

Numer działki

625/33, 623/5

Data licytacji

22.06.2023

Lokalizacja

Głogowska, Siedlisko, nowosolski, lubuskie

Liczba pokoi

2

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do remontu

Media

energia elektryczna, szambo, woda

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom i zabudowania gospodarcze

Serbów, słubicki, lubelskie
136,11 m2 | działka: 2 013,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 07.06.2023
165 000,00

Kamienica z dużymi możliwościami

Wolności, Mikołów, mikołowski, śląskie
341,20 m2 | działka: 1 649,00 m2
7 pokoi
 
do remontu | woda, kanalizacja, energia elektryczna
400 000,00

Dom ul. Wita Stwosza, Goczałkowice-Zdrój

Wita Stwosza, Goczałkowice-Zdrój, pszczyński, śląskie
72,41 m2 | działka: 994,00 m2
3 pokoje
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz
licytacja: 30.06.2023
151 857,00

Dom 26-008 Podmąchocice

Podmąchocice, kielecki, świętokrzyskie
130,00 m2 | działka: 2 250,00 m2
5 pokoi
licytacja: 23.06.2023
432 955,50

Przestronny dom na ul. Irzykowskiego

Irzykowskiego, Częstochowa, Częstochowa, śląskie
194,07 m2 | działka: 657,00 m2
7 pokoi
 
do remontu | woda, gaz, kanalizacja, energia elektryczna
309 000,00

Dom parterowy w cenie mieszkania, do remontu

Konińska , Rychwał, Koniński, wielkopolskie
85,00 m2 | działka: 629,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | woda, energia elektryczna, kanalizacja, gaz
175 000,00

Kamienica z lokalami mieszkalnymi i usługowymi

Żeromskiego 59, rRdom, radomski, mazowieckie
1 349,97 m2 | działka: 2 087,00 m2
 
do remontu
1 190 000,00

Dom jednorodzinny ul. Jugowicka, Kraków

Jugowicka, Kraków, małopolskie
187,11 m2 | działka: 489,00 m2
7 pokoi
 
energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja
licytacja: 04.07.2023
438 613,50

Duży dom jednorodzinny

Armii Krajowej, Chojnice, chojnicki, pomorskie
289,22 m2 | działka: 1 013,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
337 466,67