Budynek handlowy, Zduńska Wola

305 250,00

Zduńska Wola, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 98-220 Zduńska Wola Pl. Wolności 25

tel. 43 823 00 49

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 31/17

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Jerzy Karniszewski na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 17-04-2023 r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli (ul. Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola) w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 98-220 Zduńska Wola, zbieg ulicy Szadkowskiej nr 14 oraz Pomorskiej nr 2 , dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1Z/00000014/0.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona przy ulicy Szadkowskiej 14 w Zduńskiej Woli, złożona z działki nr 155 0 powierzchni 0,1321 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w całości zaadaptowanym na cele komercyjne i niewielkim budynkiem garażowym oraz wiatą magazynową. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do dwóch dróg publicznych: ulic Szadkowskiej i Pomorskiej. Nieruchomość jest ogrodzona płotem z siatki stalowej na słupkach żelbetowych. Część obszaru nieruchomości jest utwardzona trylinką betonową lub tłuczniem. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącza do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej.
Budynek handlowy: obiekt z ok. 1970 r., parterowy z poddaszem nieużytkowym, całkowicie podpiwniczony. Budynek pierwotnie pełnił funkcję mieszkalną, następnie został zaadaptowany dla funkcji handlowej — sklepu farbami i tynkami. W ewidencji budynków budynek wciąż oznaczony jest jako mieszkalny. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 105,22 m2.
Budynek garażowy: budynek wolnostojący, murowany z cegły, otynkowany, zakończony dachem jednospadowym z pokryciem z papy; wrota drewniane. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 32 m2.
Powierzchnia użytkowa — 24,00 m2. Stan techniczny — średni. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną jedno- i trójfazową (siła).
Wiata magazynowa: obiekt o konstrukcji stalowej ze ścianami obudowanymi siatką stalową i dachem pokrytym eternitem falistym. Powierzchnia zabudowy: 74 m2. Stan techniczny — pogorszony, kwalifikuje obiekt do rozbiórki.

  • Suma oszacowania wynosi 407 000,00 zł
  • Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 305 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Santander Polska Bank S.A. 18 1090 1229 0000 0001 1454 1630

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli (bądź kancelarii komornika) protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osób te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

305 250,00 zł

Powierzchnia

105.22 m2

Data licytacji

17.04.2023

Lokalizacja

Zduńska Wola, zduńskowolski, łódzkie

Umiejscowienie lokalu

osobny budynek

Przeznaczenie lokalu

usługowy, handlowy

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Lokal użytkowy, handlowo-usługowy

Biskupiec, warmińsko-mazurskie
287,87 m2
490 000,00

Spółdzielczo własnościowe prawo do lokalu użytkowego Wołczyn

Wołczyn, opolskie
139,22 m2
139 400,00

Budynek mieszkalno- użytkowy

Karbowo, kujawsko-pomorskie
1 010,30 m2
12.12.2022
1 871 233,14

Budynek handlowo-usługowy Udział

Gliwice, śląskie
435,60 m2
453 500,00

Kamienica w centrum miasta

Chojnice, pomorskie
438,50 m2
1 500 000,00

Budynek biurowo-magazynowo-przemysłowy

Dębno, zachodniopomorskie
2 384,10 m2
430 000,00

Stacja paliw

Ligota Nadwarcie, śląskie
267,30 m2
2 250 000,00

Budynek handlowo-biurowy Gliwice LICYTACJA

Gliwice, śląskie
1 250,00 m2
16.01.2023
415 312,50

Budynek handlowo- usługowy w centrum

Biała Podlaska, lubelskie
270,40 m2
752 800,00