Budynek biurowy i produkcyjny- LICYTACJA

1 094 638,50

Częstochowa, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Dariusz Olczyk

Kancelaria Komornicza nr XIV

ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa

tel. 34 3610607

Sygnatura: GKm 27/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                                  

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariusz Olczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 11 października 2023r. o godz. 11:00

 

w Sąd Rejonowy w Częstochowie – 42-200 Częstochowa, ul.Dąbrowskiego 23/35 sala 22 odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

 

stanowiącej nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym, warsztatowym, garażem i obiektem pomocniczym (wiatą ) zlokalizowana przy ul.Jesiennej  (dawniej Południowa ) oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 65/1 o pow, 0,1496 ha  

 

położonej: 42-200 Częstochowa, Jesienna (poprzednio Południowa) Częstochowa, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cz-wie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  CZ1C/000xxxxx/7

 

Suma oszacowania wynosi 1 459 518,00zł (brutto w tym VAT 272.918,00 zł ) , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 094 638,50zl (brutto w tym VAT 204.688,50 ).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 145 951,80zł (brutto w tym VAT 27.291,80 ). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. Centrum w Częstochowie 24102016640000320201427863 ,która musi wpłynąć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, z podaniem sygnatury akt komorniczych GKM 27/19 ( XV Co 958/20 ) Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno będzie przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/81/3/PPING

Cena

1 094 638,50 zł

Powierzchnia

1450 m2

Powierzchnia działki

1496 m2

Numer działki

65/1

Data licytacji

11.10.2023

Lokalizacja

Jesienna, Częstochowa, śląskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, kanalizacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

magazynowy, biurowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, ogrzewanie

Kontakt

Podobne oferty

Stacja paliw

ul. Nadrzeczna 2A, Ligota Nadwarcie, myszkowski, śląskie
267,30 m2 | działka: 8 405,00 m2
 
do odświeżenia
2 250 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowo-biurowe

Kleeberga, Białystok, podlaskie
5 130,07 m2 | działka: 13 300,00 m2
3 700 000,00

Budynek biurowo-usługowy z częścią sprzedażową

Salonowa, Zagrody, kielecki, świętokrzyskie
962,00 m2 | działka: 7 700,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 01.09.2023
3 050 635,34

Budynki produkcyjno-magazynowe LICYTACJA

Mszańska, Turza Śląska, wodzisławski, śląskie
2 188,90 m2 | działka: 5 030,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
998 666,67

Kompleks hal magazynowych z chłodniami

Mieszka I, Koszalin, zachodniopomorskie
12 786,00 m2 | działka: 30 476,00 m2
 
gotowy | prąd, woda, siła, kanalizacja
licytacja: 05.07.2023
127 440 000,00

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50

Magazyny i budynki do produkcji rolnej

Kolejowa, Czempiń, kościański, wielkopolskie
13 385,00 m2 | działka: 13 385,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 31.07.2023
1 800 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowe

Głogowska, Nowe Miasteczko, nowosolski, lubuskie
4 642,00 m2 | działka: 22 638,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja, gaz
licytacja: 08.11.2023
3 088 540,00

Budynki magazynowo-handlowe

Kolejowa, Rybnik, rybnicki, śląskie
1 434,20 m2 | działka: 12 480,00 m2
 
do odświeżenia
750 000,00