2 działki rolne, także dla NIE ROLNIKA

16 870,00

Przegaliny Duże, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim

Elżbieta Wierzbicka

21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Lubelska 38

Sygn.akt KM 153/21

 

 

 OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w sali nr V Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5 odbędzie się;

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako:

działka nr 175/11 o pow. 0,17ha stanowiąca grunty orne oraz

działka nr 271 o pow. 1,11ha stanowiąca łąki trwałe

 

położone w miejscowości Przegaliny Duże posiadającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/000xxxxx/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 25.305,00zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę; 16 870zł

 

działka nr 175/11 oszacowana jest na kwotę 5.217,00złtrzy czwarte wartości oszacowania wynosi 3.478,00zł

działka nr 271 oszacowana jest na kwotę 20.088,00zł trzy czwarte wartości oszacowania wynosi 13 392,00zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania- 2530,50zł nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce łub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wy gasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9.00-17.00 lub na konto kancelarii w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

Komornik informuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, iż podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Szczegóły ogłoszenia

Cena

16 870,00 zł

Powierzchnia

12810 m2

Lokalizacja

Przegaliny Duże, radzyński, lubelskie

Kontakt

Podobne oferty

Działka pod usługi i handel do 1000mkw

Marcinkowo, mrągowski, warmińsko-mazurskie
4 604,00 m2 | działka: 4 604,00 m2
licytacja: 12.07.2023
390 225,00

Działka z domkiem letniskowym

Stokrotki, Rewal, gryficki, zachodniopomorskie
300,00 m2
licytacja: 22.05.2023
177 000,00

Grunt inwestycyjny

Mircze, hrubieszowski, lubelskie
14 798,00 m2
licytacja: 26.05.2023
660 771,55

Działki zabudowane domkami rekreacyjnymi LICYTACJA

Piasek, częstochowski, śląskie
20 991,00 m2 | działka: 20 991,00 m2
licytacja: 06.07.2023
1 171 350,00

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Działka, ul. Szosa Maszewska, Stargard

Szosa Maszewska, Stargard, zachodniopomorskie
3 666,00 m2
licytacja: 15.06.2023
140 250,00

Działka budowlana narożna

Świerkowa, Chojniczki, chojnicki, pomorskie
2 234,00 m2
173 400,00

Działka niezabudowana: Morąg, 14-300 Raj

Raj, ostródzki, warmińsko-mazurskie
3 234,00 m2 | działka: 3 234,00 m2
licytacja: 03.07.2023
71 940,00

Działka z rozpoczętą budową

Glinojeck, ciechanowski, mazowieckie
4 480,00 m2 | działka: 4 480,00 m2
245 666,67