2 budynki handlowo-usługowe Aleksandrów Łódzki

295 866,67

Aleksandrów Łódzki, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 95-100 Zgierz ul. Andrzeja Struga 23/1

tel. (0-42)716-10-39

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 894/19.

 

 

Obwieszczenie o drugiej licytacji wieczystego użytkowania nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu, Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu(95-100) ul. Andrzeja Struga 23 lok.1. (tel.42-716-10-39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06.12. 2023r. o godz.08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy Zgierz, ul. Sokołowska 6 w sali nr VIII, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul.11 Listopada.

 

Nieruchomości będące przedmiotem licytacji stanowią działki gruntu nr 522 i 523 o powierzchni odpowiednio: 81 m2 i 81 m2 . Zgodnie z rejestrem gruntów, na ww. działkach ewidencyjnych gruntu znajdują się grunty zabudowane i zurbanizowane, oznaczone w rejestrze gruntów jako tereny mieszkaniowe (B). Na terenie nieruchomości (na obydwu działkach ewidencyjnych wchodzących w skład przedmiotowej nieruchomości) znajdują się dwa budynki handlowo-usługowe w zabudowie szeregowej, wybudowane w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Budynki wybudowane zostały jako szeregowe, parterowe, niepodpiwniczone, z poddaszem użytkowym, w konstrukcji tradycyjnej, murowej, ze stropem międzypiętrowym żelbetowym, prefabrykowanym, dachem konstrukcji drewnianej, dwuspadowym, z wykształconymi lukarnami, z pokryciem papą asfaltową na deskowaniu. Budynki handlowo-usługowej znajdujące się na terenie poszczególnych działek stanowią całość gospodarczą, funkcjonalną i architektoniczną.

 

Suma oszacowania powyżej oznaczonych nieruchomości jak całości gospodarczej wynosi 443 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 295 866,67 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 380,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996 nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy Zgierz, ul. Sokołowska 6 (I Co 735/23) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

(PPKH/8/22)

Szczegóły ogłoszenia

Cena

295 866,67 zł

Powierzchnia

112 m2

Data licytacji

06.12.2023

Lokalizacja

ul. 11 listopada, Aleksandrów Łódzki, zgierski, łódzkie

Media

prąd, woda, kanalizacja

Umiejscowienie lokalu

blok

Przeznaczenie lokalu

usługowy, handlowy

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Budynek handlowo-usługowy Udział

Okopowa, Gliwice, śląskie
435,60 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, gaz, kanalizacja
licytacja: 18.09.2023
453 500,00

Lokal z witrynami na parterze

Oddona Bujwida, Wrocław, dolnośląskie
123,30 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 28.09.2023
798 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Sobieszyn, rycki, lubelskie
1 520,76 m2 | działka: 18 370,00 m2
 
do remontu
655 000,00

Budynek handlowo-biurowy Gliwice LICYTACJA

Ignacego Daszyńskiego, Gliwice, Gliwice, śląskie
1 250,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
369 166,67

Lokal handlowo-użytkowy z witryną- centrum

Piastowska, Prudnik, prudnicki, opolskie
71,40 m2
 
gotowy | prąd, woda, gaz, kanalizacja
198 000,00

Działka zabudowana byłą piekarnią

Piekary, średzki, dolnośląskie
3 000,00 m2 | działka: 3 000,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
94 219,33

Budynek biurowo- użytkowy

Truskawiecka, Poznań, poznań, wielkopolskie
1 617,00 m2
 
do wykończenia | prąd, woda, kanalizacja
4 400 000,00

Duży lokal użytkowy na parterze

Borowska, Zabrze, śląskie
206,57 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 04.10.2023
53 700,00

Stacja paliw

ul. Nadrzeczna 2A, Ligota Nadwarcie, myszkowski, śląskie
267,30 m2 | działka: 8 405,00 m2
 
do odświeżenia
2 250 000,00