Udział w drodze

25 333,33

Pabianice, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach

Mariusz Kuźniak

Kancelaria Komornicza nr IV w Pabianicach

95-200 Pabianice ul. Zamkowa 3

Km 15/18

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że

 

czekamy na wyznaczenie II terminu licytacji

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 Pabianice w sali nr VII, odbędzie się

 

druga licytacja 1/2 ułamkowej części nieruchomości

 

położonej pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Skośna, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/000xxxx2, niezabudowanej.

 

Działka nr 170/7 j o pow. 0,0862 ha, jest nieogrodzona, nieutwardzona, porośniętą roślinnością; znajduje się na terenie jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem „KDW” – teren komunikacji – droga wewnętrzna.

 

Suma oszacowania wynosi 38 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 25 333,33 zł.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. W Sądzie Rejonowym w Pabianicach można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1449/19).

 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 3 800,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć na 'rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 98 10203352 0000 1602 0245 9790 Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/62/8/PPKO

Cena

25 333,33 zł

Powierzchnia

862 m2

Powierzchnia działki

861 m2

Lokalizacja

Skośna, Pabianice, pabianicki, łódzkie

Przeznaczenie gruntu

inwestycyjny

Dojazd

utwardzony

Forma prawna

własność

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działka wraz ze stacją benzynową LICYTACJA

Aleksandrowska, Jedlicze A, zgierski, łódzkie
7 001,00 m2 | działka: 7 001,00 m2
licytacja: 18.03.2024
742 875,00

Działka rolno-budowlana ok 3ha

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 32 021,00 m2
licytacja: 21.07.2023
431 175,00

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2 | działka: 9 092,00 m2
90 920,00

Działki pod zabudowę jednorodzinną

Korczaka, Radzymin, wołomiński, mazowieckie
7 541,00 m2 | działka: 7 541,00 m2
968 035,00

Grunty inwestycyjny

Poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Zawadówka, chełmski, lubelskie
4 247,00 m2 | działka: 4 247,00 m2
licytacja: 08.11.2023
126 652,67

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Domaniewice, łowicki, łódzkie
7 923,00 m2 | działka: 187 609,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
5 759 080,00

Działka zabudowana byłą piekarnią

Piekary, średzki, dolnośląskie
3 000,00 m2 | działka: 3 000,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
94 219,33

Działka z użytkami kopalnymi- żwirownia

Ludwinów, bialski, lubelskie
21 551,00 m2 | działka: 21 551,00 m2
licytacja: 13.10.2023
389 733,33