Na sprzedaż budynek mieszkalno-użytkowy LICYTACJA

310 500,00

Ruszów, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu

Kancelaria Komornicza nr IV w Zgorzelcu

Mirosław Wierzbicki

59-900 Zgorzelec ul. Warszawska 8/2

tel. 757717257 600393200

Sygn. akt GKm 27/23

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia na podstawie art. 986″* §4 kpc w związku z art. 953 kpc oraz art. 955 kpc, że

 

w dniu 09.05.2024r. o godzinie 11:00

 

rozpocznie się

 

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

położonej w miejscowości Ruszów ul. II Armii Wojska Polskiego, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/000xxxx/9.

 

Nieruchomość stanowi nieruchomość gruntową nr 216/7 o powierzchni 0,0168 ha zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-użytkowym o powierzchni 218,50 m2.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej w zabudowie półzwartej z budynkiem znajdującym się na bezpośrednio przyległej działce gruntu 216/3. Na parterze budynku znajduje się część handlowa wyłączona z eksploatacji, a na piętrzę część mieszkalna. Działka wytyczona po obrysie budynku.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 414.000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 310.500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 41.400,00 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy komornika nr 56102021370000950200439521 w PKO BP S.A. O. Bolesławiec z dopiskiem „rękojmia w sprawie GKm 27/23”. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem s://elicytacje.komornik,pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Na podstawie art. 986^ §2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytacja wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się w trybie elektronicznym i zakończy się w dniu 16.05.2024r. o godzinie 11:00.

 

Na podstawie art. 986^ §3* kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

Lokal jest nadal zajmowany.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/445/3/BISON

Cena

310 500,00 zł

Powierzchnia

218.5 m2

Data licytacji

09.05.2024

Lokalizacja

II Armii Wojska Polskiego, Ruszów, zgorzelecki, dolnośląskie

Liczba pięter

1

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, kanalizacja

Umiejscowienie lokalu

osobny budynek

Przeznaczenie lokalu

usługowy, biurowy

Dodatkowe

parking

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Zajazd z miejscami noclegowymi i pow. handlową

Główna, Trzebiszewo, międzyrzecki, lubuskie
627,00 m2
 
do remontu | prąd, woda
licytacja: 18.04.2024
1 069 085,25

Budynek handlowo-magazynowy LICYTACJA

Wielkie Rychnowo, golubsko-dobrzyński, kujawsko-pomorskie
157,57 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 22.04.2024
222 000,00

Lokal użytkowy w centrum- LICYTACJA

Brzeska, Oława, oławski, dolnośląskie
732,79 m2
 
do wykończenia | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 31.05.2023
972 358,00

Budynek biurowo-usługowy i pawilon handlowy

3 maja, Skarżysko-Kamienna, skarżyski, świętokrzyskie
1 081,90 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
636 866,67

Lokal usługowo-handlowy

Komoroska, Warszawa, mazowieckie
331,20 m2
 
do odświeżenia
2 400 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Sobieszyn, rycki, lubelskie
1 520,76 m2 | działka: 18 370,00 m2
 
do remontu
655 000,00

Budynek handlowo-usługowy Udział

Okopowa, Gliwice, śląskie
435,60 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, gaz, kanalizacja
licytacja: 18.09.2023
453 500,00

Budynek handlowo-biurowy Gliwice LICYTACJA

Ignacego Daszyńskiego, Gliwice, Gliwice, śląskie
1 250,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
369 166,67

Lokal użytkowy na parterze

Katowicka, Ruda Śląska, śląskie
147,10 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 22.04.2024
137 475,00