Murowana hala magazynowo- usługowo- biurowa

415 275,00

Malbork, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Malborku

Tadeusz Święcicki

Kancelaria Komornicza nr IV w Malborku

82-200 MALBORK, Al.Wojska Polskiego 501/3

tel. 552726964

Km 2008/17

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 986 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

o godzinie 10:00 w dniu 27.09.2023

 

na portalu s://e-licytacje.komornik,pl/ rozpocznie się

 

pierwsza licytacja

 

użytkowania wieczystego położonego przy Daleka,82-200 Malbork, dla której Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 17 marca 3, Malbork, 82-200 Malbork) prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1M/000xxxx/9.

 

Opis nieruchomości:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 69/34, o pow. 546 m2, zabudowanej budynkiem administracyjno-magazynowym o powierzchni użytkowej 338,83 m2, położonej przy ul. Dalekiej, 82-200 Malbork, dla której Sąd Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1M/000xxxx/9.

Działka w użytkowaniu wieczystym do 20.03.2095 r.

 

Opis działki nr 69/34: działka ewidencyjna nr 69/64 obszaru 546 m2 posiada kształt prostokąta. W większości jest zabudowana. Teren działki nie jest ogrodzony, dostęp do niej może być realizowany zarówno od wschodniej jak i zachodniej strony poprzez inne nieruchomości gruntowe stanowiące własność miasta. Teren wokół działki stanowi plac z nawierzchnią asfaltową. Nieruchomość została wyposażona w podstawowe sieci uzbrojenia technicznego: sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Usytuowana jest w terenie zabudowy przemysłowej, niedaleko rzecznego portu handlowego.

 

Budynek administracyjno-magaznowy wzniesiony w 1962 r., wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, jednokondygnacyjny, lekko podwyższony ze względu na okalającą go rampę. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 338,83 m2. Stan techniczny budynku jest przeciętny. W przeszłości nieruchomość była wykorzystywana jako hurtownia farmaceutyczna, później jako magazyn, obecnie powierzchnia przemysłowa.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 04.10.2023 o godzinie: 10:00.

 

Suma oszacowania wynosi 553 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 415 275,00 zł.

 

Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 370,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 22 8303 0006 0000 0004 8103 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/64/1/PPKO

Cena

415 275,00 zł

Powierzchnia

338.83 m2

Powierzchnia działki

546 m2

Numer działki

69/64

Data licytacji

27.09.2023

Lokalizacja

Daleka, Malbork, malborski, pomorskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, kanalizacja

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

grunt w użytkowaniu wieczystym, budynki odrębna własność

Przeznaczenie

usługowy, magazynowy, przemysłowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

rampa, ogrzewanie

Kontakt

Podobne oferty

Kompleks przemysłowy o pow. 1,98 ha – Uniszowa

Uniszowa, Tarnowski, małopolskie
4 727,14 m2
 
gotowy | woda, prąd, kanalizacja, gaz
3 500 000,00

Magazyny i budynki do produkcji rolnej

Kolejowa, Czempiń, kościański, wielkopolskie
13 385,00 m2 | działka: 13 385,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 31.07.2023
1 800 000,00

Budynek produkcyjno – magazynowy PRZETARG

ul. Asfaltowa, Skarżysko-Kamienna, skarżyski, świętokrzyskie
13 018,22 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja, siła
2 859 390,00

Garaże w zabudowie szeregowej/ Łaziska Górne

Sikorskiego , Łaziska Górne, mikołowski, śląskie
348,48 m2 | działka: 1 648,00 m2
 
do odświeżenia
licytacja: 28.03.2023
269 370,00

Hala magazynowo-produkcyjna LICYTACJA

Kościuszki, Ogrodzieniec, zawierciański, śląskie
1 017,00 m2 | działka: 5 772,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
564 000,00

Budynki magazynowo-handlowe

Kolejowa, Rybnik, rybnicki, śląskie
1 434,20 m2 | działka: 12 480,00 m2
 
do odświeżenia
750 000,00

Atrakcyjna nieruchomość o funkcji produkcyjnej

Wiązów, strzeliński, dolnośląskie
1 850,00 m2 | działka: 3 859,00 m2
 
do odświeżenia | woda, prąd, siła, kanalizacja
849 000,00

Budynek produkcyjny

Stara Dąbrowa, stargardzki, zachodniopomorskie
986,44 m2 | działka: 10 306,00 m2
 
do odświeżenia
704 250,00

Budynki magazynowo-warsztatowe

Parkowa, Kotlin, jarociński, wielkopolskie
2 267,00 m2 | działka: 2 935,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
386 666,67