Mieszkanie_Licytacja

496 500,00

Gdańsk, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Północ w Gdańsku

Tomasz Wojciechowski

Grunwaldzka 76/78, 80-244 Gdańsk

tel. 58 341 81 21

Sygnatura: Km 2139/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

CZEKAMY NA PONOWNE WYZNACZENIE LICYTACJI

 

na portalu /s://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Zeusa, 80-299 Gdańsk, dla której Wydział III Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku (adres: ul. ul.Piekarnicza 10, Gdańsk, 80-126 Gdańsk)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00XXXX/6.

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa położona w Gdańsku, ul. Zeusa, o funkcji mieszkalnej o powierzchni użytkowej 105,01 m2, położona na parterze, w budynku wielolokalowym stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej, działka ewidencyjna nr 2087. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą nr GD1G/00xxxx/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez ten Sąd księga wieczysta nr GD1G/000xxxx/1.

Zgodnie z dokumentacją projektową lokal składa się z pokoju połączonego z kuchnią, dwóch pokoi, łazienki, WC, komunikacji i pomieszczenia gospodarczego. Do lokalu przynależy położone na tej samej kondygnacji pomieszczenie gospodarcze oznaczone numerem G65 o powierzchni 3,46 m2 oraz położony na poziomie tej samej kondygnacji garaż oznaczony numerem (…) o powierzchni użytkowej 16,43 m2.

Lokal faktycznie wykorzystywany jest na cele biurowe.

 

Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej gruntowej, właściciel lokalu mieszkalnego nr 2 w klatce (…) w ramach swojego udziału w nieruchomości wspólnej, korzystać będzie z wyłączeniem innych osób z niewydzielonej części działki nr 2087 – ogródka przydomowego, oznaczonego na mapce sytuacyjnej symbolem „obszar nr 1” o powierzchni 78,00 m2 przylegającego do powyższego lokalu mieszkalnego.

 

Przetarg odbędzie się w drodze elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego operatorem jest Krajowa Rada Komornicza (/ ). Wpływ rękojmi musi nastąpić najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, tj. najpóźniej w dniu 07-08-2023 r.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  ………….. o godzinie: 11:00.

 

Suma oszacowania wynosi 662 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 496 500,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 200,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 42 16001462 1827 8410 1000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 17:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem oraz zgłoszenia na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu, jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, jak również wpłacenia rękojmi najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli jest obowiązek złożenia rękojmi. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/1/4/PPING

Cena

496 500,00 zł

Powierzchnia

105.01 m2

Lokalizacja

Zeusa, Gdańsk, pomorskie

Liczba pięter

2

Liczba pokoi

3

Rodzaj budynku

szereg

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, kanalizacja

Dodatkowe

garaż

Kontakt

Podobne oferty

Mieszkanie 3-pokojowe z miejscem parkingowym i tarasem

Władysława Orkana, Katowice, śląskie
69,60 m2
3 pokoje
 
do zamieszkania | prąd, woda, woda ciepła, kanalizacja
licytacja: 18.10.2023
493 500,00

Mieszkanie ul. Batalionów Chłopskich, Marki

Batalionów Chłopskich, Marki, wołomiński, mazowieckie
40,92 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 06.10.2023
190 646,25

Mieszkanie Zielona Góra-Kiełpin

Kiełpin, zielonogórski, lubuskie
37,90 m2
1 pokój
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 06.10.2023
39 075,00

Mieszkanie: ul. Czeladzka, 41-205 Sosnowiec

ul. Czeladzka, Sosnowiec, śląskie
53,80 m2
3 pokoje
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 27.09.2023
100 500,00

Mieszkanie ul. Braci Wieniawskich, Lublin

Braci Wieniawskich, Lublin, lubelskie
32,30 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja, woda ciepła
licytacja: 28.09.2023
154 250,00

Dwupokojowe mieszkanie na os. Rosochy

os. Rosochy, Ostrowiec Świętokrzyski, ostrowiecki, świętokrzyskie
48,43 m2
2 pokoje
 
do remontu | woda, woda ciepła, prąd, gaz, kanalizacja
210 000,00

Mieszkanie: Poznań, ul. Łebska

ul. Łebska, Poznań, wielkopolskie
54,10 m2
2 pokoje
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 04.10.2023
255 333,33

Mieszkanie ul. Dąbrowskiego, Szubin

Dąbrowskiego, Szubin, nakielski, kujawsko-pomorskie
42,42 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja, woda ciepła
licytacja: 25.09.2023
117 750,00

Mieszkanie: ul. Polna, 83-330 Żukowo

ul. Polna, Żukowo, kartuski, pomorskie
82,68 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
prąd, woda
licytacja: 27.10.2023
216 000,00