Mieszkanie: Ostrowiec Świętokrzyski ul. Górzysta

148 044,75

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,

ul. Siennieńska 40, 27-400 Ostrowiec Św.

tel. 41 263 52 25, 41 266 56 18, e-mail:

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 140/23

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. Kancelaria Komornicza nr II w Ostrowcu Św. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.04.2024 r. o godz. 11:00 rozpocznie się pierwsza licytacja elektroniczna nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowiec Św., przy ul. Górzysta opisanej jako lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oraz udział związany z własnością lokalu.

 

 

Przedmiotowa nieruchomość – lokal mieszkalny położony jest na III piętrze (IV kondygnacji) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na ul. Górzystej .

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 48,05 m2.

Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z we. Lokal jest zamieszkały.

 

Licytacja zakończy się w dniu 24.04.2024 r. o godz. 14:00

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 197.393,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej tj. kwotę 148.044,75 zł

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 19.739,30 zł.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 10.00 do 18.00.

 

Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem:

elicytacje .komornik. pl

Sprzedaż dokonywana jest drodze licytacji elektronicznej.

Przystąpienie do przetargu wymaga zgłoszenia przystąpienia w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 19.739,30 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika numer

12 1600 1462 1860 0289 1000 0004

najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 k.p.c. nie stosuje się. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru pesel, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także inne osoby, o ile posiadają w tym systemie konto. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

 

 

PGNH/2/573

Szczegóły ogłoszenia

Cena

148 044,75 zł

Powierzchnia

48.05 m2

Data licytacji

24.04.2024

Lokalizacja

Górzysta, Ostrowiec Świętokrzyski, ostrowiecki, świętokrzyskie

Rodzaj budynku

blok

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661910428

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

2-pokojowe mieszkanie na parterze

Pęklewo, elbląski, warmińsko-mazurskie
46,75 m2
2 pokoje
 
do remontu | prąd, woda
licytacja: 10.05.2024
82 500,00

Mieszkanie: 66-120 Kargowa

Kargowa, zielonogórski, lubuskie
61,56 m2
3 pokoje | 3 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja, gaz
licytacja: 12.04.2024
180 200,00

Mieszkanie: ul. Okrzei, Łódź

ul. Okrzei, Łódź, łódzkie
48,00 m2
3 pokoje | 3 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 08.05.2024
173 250,00

Mieszkanie: ul. Daszyńskiego, 67-400 Wschowa

ul. Daszyńskiego, Wschowa, wschowski, lubuskie
100,93 m2
5 pokoi | 5 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja, gaz
licytacja: 10.05.2024
181 803,00

Mieszkanie: ul. Jana Pawła II, 84-240 Reda

ul. Jana Pawła II, Reda, wejherowski, pomorskie
49,20 m2
3 pokoje | 3 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 19.04.2024
287 250,00

Mieszkanie z udziałem: ul. Łąkowa, Lublewo

Lublewo Gdańskie, Gdański, pomorskie
135,62 m2
4 pokoje | 4 piętro
 
prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 19.04.2024
182 666,67

Mieszkanie ul. Mickiewicza, Złotoryja

ul. Mickiewicza, Złotoryja, złotoryjski, dolnośląskie
65,50 m2
2 pokoje | 2 piętro
 
prąd, woda, gaz, kanalizacja
licytacja: 18.04.2024
181 841,34

Mieszkanie: ul. Tiałowskiego Ruda Śląska

Tiałowskiego, Ruda Śląska, Ruda Śląska, śląskie
60,98 m2
2 pokoje
licytacja: 21.05.2024
133 875,00

Poddasze do adaptacji na ciekawy loft

Pisarzowice, lubański, dolnośląskie
191,24 m2
4 pokoje | 4 piętro
 
do remontu | prąd, woda, kanalizacja
licytacja: 21.08.2023
64 500,00