Mieszkanie, 49-100 Wydrowice

92 275,50

Wydrowice, opolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Generała Józefa Zajączka 18, 45-050 Opole

tel. 77 456 68 31

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 1813/17

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1O/00099045/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-02-2023r. o godz. 09:00 w Sąd Rejonowy w Opolu 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a sala nr 214 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o pow. użytkowej 53,70m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w postaci dwóch piwnic numer 4, 4a i pomieszczenia gospodarczego o łącznej pow. 21,9m2 i udziałem 211/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu oraz udział 211/1000 w prawie własności działki ewidencyjnej nr 27/23 o pow. 2512m2, położonej: 49-100 Niemodlin, Wydrowice 42/4, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00099045/2.

Suma oszacowania wynosi 123 034,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 275,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 303,40zł.
Rękojmię można uiścić:
– w kancelarii Komornika w Opolu 45-050, ul. Gen. Zajączka 18/4 najpóźniej do godz. 15.00 dnia roboczego poprzedzającego licytację (do 16-02-2023 r.),
– lub na konto komornika najpóżniej do dnia 16-02-2023r. na konto:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 10203668 0000 5002 0093 0313 z dopiskiem „wadium na licytację”
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy Ozimska 60 A pok. 116 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżónka (ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

92 275,50 zł

Powierzchnia

75.6 m2

Data licytacji

17.02.2023

Lokalizacja

Wydrowice, opolskie

Liczba pokoi

2

Media

prąd, kanalizacja, woda

Dodatkowe

piwnica

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Mieszkanie Szczytno, 1-go Maja

Szcytno, warmińsko-mazurskie
65,90 m2
28.02.2023
169 802,00

Mieszkanie w Poznaniu przy ul. Malwowej

Poznań, wielkopolskie
74,69 m2
28.02.2023
192 133,34

Lokal mieszkalny 41-500 Chorzów, ul. Miła

Chorzów, śląskie
89,93 m2
17.02.2023
330 000,00

Lokal w budynku apartamentowo-hotelowym LICYTACJA

Kołobrzeg, zachodniopomorskie
38,60 m2
03.03.2023
310 425,00

Mieszkanie ul. Komandorska Łódź – udział 1/2

Łódź , łódzkie
66,64 m2
03.03.2023
104 066,67

Mieszkanie ul. Dąbrowskiego, Rumia

Rumia, pomorskie
37,50 m2
08.03.2023
127 500,00

Mieszkanie, 59-800 Henryków Lubański

Henryków Lubański, dolnośląskie
48,90 m2
20.02.2023
51 333,33

Mieszkanie ul. Grunwaldzka, 96-500 Sochaczew

Sochaczew, mazowieckie
49,30 m2
03.02.2023
156 000,00

Mieszkanie 3-pokojowe z balkonem REDA- LICYTACJA

Reda, pomorskie
66,70 m2
16.12.2022
198 750,00