Działki rolno-budowlane LICYTACJA

459 000,00

Janów, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Otwocku

Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

Kancelaria Komornicza numer I w Otwocku

05-400 Otwock ul.Andriollego 34 lok.8

tel. 22 779-32-35

Km 929/17

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka na podstawie art. 986(4)§ 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

od dnia 08-05-2024r. od godz.12:00

 

na portalu : s://e-licytacje.komornik,pl rozpocznie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

nieruchomości położonej; 05-480 Karczew, Janów i Ostrówiec, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WAIO/000xxxx/5.

 

Przedmiot licytacji stanowi dz.ew. 395/3, obręb Janów, dz.ew. 6, obręb Ostrówiec, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WAIO/000xxx/5 Przedmiotowe Księgi Wieczyste prowadzone są przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku.

Działka ew. 6 o pow. 0,6700 ha z obrębu Ostrówiec, jest niezabudowana i stanowi łąkę,

Działka ew. 395/3 o pow. 2,0181 ha, z obrębu Janów obecnie jest niezabudowana. Na działce istnieją jeszcze pozostałości po szklarniach, które zostały w większości rozebrane. Na działce istnieje jeszcze wiata magazynowa oraz budynek kontenerowy, budynki nic są naniesione na mapy geodezyjne oraz wpisane w ewidencji budynków.

Budynek kontenerowy nic jest trwale związany z gruntem. Zabudowania na działce nie przedstawiają żadnej wartości, są przeznaczone do rozbiórki.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 612 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 459 000,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 200,00zl. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje sie dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu : numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej.

Licytacja będzie trwała do dnia 15.05.2024r do godziny 12:00.

 

Na podstawie art. 986 (7) po § 3(1) kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/3/6/PPSGB

Cena

459 000,00 zł

Powierzchnia

26882 m2

Powierzchnia działki

26882 m2

Data licytacji

08.05.2024

Lokalizacja

Janów, otwocki, mazowieckie

Przeznaczenie gruntu

rolno-budowlany

Dane dodatkowe

regularny kształt, ogrodzenie

Media

na działce

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2 | działka: 9 092,00 m2
90 920,00

Trzy działki wraz z pozostałościami budynku

Górna, Mircze, hrubieszowski, lubelskie
14 798,00 m2 | działka: 14 798,00 m2
licytacja: 19.04.2024
278 219,60

Sprzedaż przedsiębiorstwa- grunty i budynki

Moskorzyn, polkowicki, dolnośląskie
1 396 342,00 m2 | działka: 1 396 342,00 m2
licytacja: 13.05.2024
7 832 000,00

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Domaniewice, łowicki, łódzkie
7 923,00 m2 | działka: 187 609,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
5 759 080,00

Grunt rolny także dla NIE ROLNIKA

Raciążek, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
43 700,00 m2 | działka: 43 700,00 m2
194 666,67

Udział 1/4: Działka 58-320 Walim

Wyszyńskiego, Walim, wałbrzyski, dolnośląskie
1 000,00 m2 | działka: 1 000,00 m2
licytacja: 26.04.2024
2 868,75

Działka pod zabudowę z naniesieniami

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 2,00 m2
licytacja: 27.10.2023
383 266,67

Udział w drodze

Skośna, Pabianice, pabianicki, łódzkie
862,00 m2 | działka: 861,00 m2
licytacja: 19.04.2024
25 333,33

Działki pod zabudowę jednorodzinną

Korczaka, Radzymin, wołomiński, mazowieckie
7 541,00 m2 | działka: 7 541,00 m2
968 035,00