Działki niezabudowane także dla NIE ROLNIKA

184 733,00

Pawłówko, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie

Kancelaria Komornicza nr I w Człuchowie

Irena Ochocińska

77-300 Człuchów, Plac Wolności 3/1

tel, 598345076,

Km 946/17

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie Irena Ochocińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w Sąd Rejonowy w Człuchowie Wydział Cywilny 77-300 Człuchów, ul.Szczecińska 1 w sali nr 6 odbędzie się

 

druga licytacja

 

1/nieruchomości

położonej: 77-300 Człuchów, Pawłówko, działka gruntu niezabudowana o pow. 2,7800ha: dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW xxxxx/4 – działka nr 215/2

 

Suma oszacowania wynosi 80.800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 53.866,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.080,00zł.

 

2/ nieruchomość

położonej :77-300 Człuchów, Pawłówko,działka gruntu niezabudowana o pow.6,4600ha dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1Z/000xxxx/7 – działka nr 217

 

Suma oszacowania wynosi 196 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 130.866,67zł

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 630,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Człuchów 68 93260006 0013 7041 3000 0010 łub wpłacić w biurze komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Człuchowie przy ul.Szczecińska 1 pok. 6 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

184 733,00 zł

Powierzchnia

93300 m2

Lokalizacja

Pawłówko, człuchowski, pomorskie

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą