Działka pod zabudowę jednorodzinną

106 462,50

Sandomierz, świętokrzyskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Kancelaria Nr III w Sandomierzu

Paweł Wiikołazki

27-600 Sandomierz, ul. Kościuszki 6a/1

tel.: 15 834 44 41

Sygn. akt GKm 66/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Kancelaria Nr III w Sandomierzu Paweł Wilkołazki na podstawie art. 1013 kpc w związku z art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

czekamy na ponowne wyznaczenie terminu licytacji

 

odbędzie się w kancelarii komornika w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 6a/1

pierwsza licytacja nieruchomości.

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca prawo własności, położona w Sandomierzu przy ul. Głębokiej, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 544/19 o pow. użytkowej 0,1238 ha obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy.

Nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KW KI1S/000xxxx/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Działka ma kształt czworoboczny zbliżony do kwadratu o długości boku około 35m. Jest to działka niezabudowana zlokalizowana na terenie płaskim w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do wycenianej nieruchomości realizowany jest od strony zachodniej działką nr ewidencyjny 544/4 stanowiącą drogę publiczną o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Do przedmiotowej działki można dojechać obwodnicą Sandomierza tj. ul. Kwiatkowskiego. Teren działki zaniedbany, nie utwardzony porośnięty roślinnością trawy. Na środku działki znajduje się dość duża usypana pryzma ziemi, przy ogrodzeniu od strony północnej złożone są materiały budowlane: kostka brukowa, cegły, płyty betonowe po kilkadziesiąt sztuk. Na nieruchomości posadowiony jest również przenośny garaż blaszany, prowizoryczny barak budowlany oraz trzy metalowe kontenery. Ruchomości te nie stanowią przedmiotu licytacji.

Ponadto na działce w jej części północno wschodniej przy granicy z działką zabudowaną wkopane jest czynne betonowe szambo o pojemności 10 m2 ( 1O 000 litrów) połączone z budynkiem mieszkalnym na działce nr 544/13. Studzienka do przedmiotowego szamba oraz właz znajduje się na w/w działce zabudowanej. Działka ogrodzona od strony północnej, wschodniej i południowej siatką ogrodzeniową na słupkach metalowych. Brama wjazdowa stalowa z wypełnieniem z siatki ogrodzeniowej. Na działce nie stwierdzono nasadzeń drzew. Nieruchomość stanowi własność…

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 141,950,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 106.462,50 zł.

 

Na podstawie Art.867′ §1 kpc. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. kwota 14.195,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Licytacja odbywa się publicznie.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

106 462,50 zł

Powierzchnia

1238 m2

Powierzchnia działki

1238 m2

Lokalizacja

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie

Przeznaczenie gruntu

budowlany

Dane dodatkowe

ogrodzenie, MPZP, regularny kształt

Media

w drodze

Dojazd

utwardzony

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Cegielnia wraz z gruntami i zabudową

Kolosy, kazimierski, świętokrzyskie
144 257,00 m2 | działka: 144 257,00 m2
licytacja: 04.03.2024
2 610 902,25

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2 | działka: 9 092,00 m2
90 920,00

Działka zabudowana byłą piekarnią

Piekary, średzki, dolnośląskie
3 000,00 m2 | działka: 3 000,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
94 219,33

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Sprzedaż przedsiębiorstwa- grunty i budynki

Moskorzyn, polkowicki, dolnośląskie
1 396 342,00 m2 | działka: 1 396 342,00 m2
licytacja: 15.03.2024
8 638 418,00

Działka rolno-budowlana ok 3ha

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 32 021,00 m2
licytacja: 21.07.2023
431 175,00

Grunt rolny także dla NIE ROLNIKA

Raciążek, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
43 700,00 m2 | działka: 43 700,00 m2
194 666,67

Działka na obszarze zabudowy mieszkalnej

Działkowa, Warszawa, Warszawa, mazowieckie
866,00 m2 | działka: 866,00 m2
licytacja: 28.03.2024
249 750,00

Działka: ul. Powstańców Warszawy ,96-500 Sochaczew

Powstańców Warszawy, Sochaczew, sochaczewski, mazowieckie
7 083,00 m2 | działka: 7 083,00 m2
licytacja: 29.02.2024
161 148,75