Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

119 925,00

Niekanin, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Do działki należy dokupić udział w drodze – licytacja w dniu 23.06.2023 o godz. 10.30.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu

Radosław Marcin Daniel

Kancelaria Komornicza nr I w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 23/207

tel. 94 35 28 128

Km 246/16

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Kancelaria Komornicza nr I w Kołobrzegu Radosław Marcin Daniel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 23-06-2023r. o godz. 10:30

 

w Sąd Rejonowy w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg, ul. Katedralna 13 w sali nr 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

działka gruntu nr 32/4 o powierzchni 1501 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1L/000XXXXX/8

 

Suma oszacowania wynosi 159 900,00zł (w tym VAT), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 925,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Kołobrzegu 51 12406508 1111 0000 5408 0085 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09;00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu przy ul. Katedralna 13 pok. Biurze Obsługi Interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

119 925,00 zł

Powierzchnia

1501 m2

Data licytacji

23.06.2023

Lokalizacja

Białogardzka, Niekanin, kołobrzeski, zachodniopomorskie

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą