Dwa domy szeregowe LICYTACJA

243 333,33

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Sławomir Jaworski

Kancelaria Komornicza nr XVI w Bydgoszczy

85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 4/5

Km 1304/18

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ

CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 07.09.2023 o godzinie 13.45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Toruńskiej 64a w Bydgoszczy w sali nr 13, odbędzie się

druga licytacja

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 85-436 Bydgoszcz, ul. Przewoźników, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/000XXXX/9. 

 

Opis: działka o pow. 0,0398 ha w kształcie regularnego trapezu, teren płaski, zabudowana szeregowo dwoma budynkami mieszkalnymi, piętrowymi, podpiwniczonymi, użytkowanymi jako jedna gospodarcza całość, połączonymi przejściami w poziomie piwnic i parteru o powierzchni użytkowej 115,70 m2 + 149,73 m2 = 265,43 m2.

 

W częściach podpiwniczenia – w przyziemiu, znajdują się 2 garaże. Uzbrojenie techniczne nieruchomości stanowią sieci miejskie; energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna. Przeznaczenie terenu określono jako teren na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej. Licytowany będzie niewydzielony udział wynoszący 1/2.

 

Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/2 wynosi 365 000,00 zł.

Zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 243 333,33zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36.500,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: mBank SA 59114010520000225741001001 albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 4/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do przetargu. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W dniu 24.08.2023r. można oglądać nieruchomość od godz. 14:00 do godz. 14:20.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącym się przy ul. Toruńskiej 64a w Bydgoszczy oraz w siedzibie kancelarii przy ul.Śniadeckich 4/5 w Bydgoszczy można przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dnj, przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzenia własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/68/2/PPBPS

Cena

243 333,33 zł

Powierzchnia

265.43 m2

Data licytacji

07.09.2023

Lokalizacja

Przewoźników, Bydgoszcz, bydgoski, kujawsko-pomorskie

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą