Dom z budynkami magazynowymi, Starokrzepice

336 000,00

Starokrzepice, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Karolina Michno, Kancelaria Komornicza nr XII w Częstochowie 42-218 Częstochowa ul. Kilińskiego 72/74 p.i4 tel. 34 325-56-59 e-mail:
W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 2779/17

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW CZ2C/00037641/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08.02.2023r. o godz. 11.30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w powiecie kłobuckim, gminie Krzepice, miejscowości Starokrzepice stanowiącej działki gruntu o nr ewid. 505, 349, 392, 435 obręb 0004 Starokrzepice o powierzchni łącznej 2,4065 ha dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi KW o numerze CZ2C/00037641/2 .
Przedmiotowa nieruchomość jest położona w powiecie kłobuckim, gm. Krzepice, miejscowość Starokrzepice przy ulicy Oleskiej nr 414. Działka nr 505 stanowi działkę siedliskową zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami o charakterze produkcyjno-magazynowym. Działka z dobrą dostępnością komunikacyjną – ulica o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym. Otoczenie nieruchomości wycenianej – działki gruntu o nr ewid. 505, obręb 0004 Starokrzepice, gmina Krzepice to:
-od północy – tereny rolne i leśne
-od zachodu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa, tereny rolne
-od wschodu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa, tereny rolne
-od południa – ulica Oleska, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa Pozostałe działki stanowią grunty rolne i położone są w jednym kompleksie. Działki nie przylegają bezpośrednio do siebie. Oddzielone są wąskimi pasami gruntu. Dojazd do działek drogami gruntowymi. Działki nr 435 i 392 stanowią grunty rolne o typowej gospodarce rolniczej, działka nr 349 w części stanowi las o niewielkiej powierzchni zadrzewienia.
Kształt działki o nr ewid. 505 regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren równy. Działka nr 505 posiada wymiary: długość ok. 920m, szerokość około 13m. Działka z korzystną ekspozycją od strony południowego- zachodu. Dojazd do nieruchomości następuje poprzez drogę powiatową ulicą Oleską. Nawierzchnia wjazdu została wykonana z kostki betonowej.
Na działce nr 505 od frontu posadowiony jest budynek mieszkalny usytuowany w granicy z działką nr 506/1 oraz dwa budynki o charakterze produkcyjno-magazynowym. Jeden z budynków dwukondygnacyjny usytuowany w granicy z działką nr 504 oraz jednokondygnacyjny usytuowany na całej szerokości działki. W części siedliskowej działki znajduje się utwardzenie z kostki betonowej.
Na działce zieleń urządzona – drzewa i krzewy ozdobne różnych gatunków. Ogrodzenie od frontu cokół i słupki murowane z kamienia, wypełnienie elementy stalowe, brama stalowa. Przed budynkiem mieszkalnym – drzewa i krzewy ozdobne.
Na działce stanowiącej przedmiot wyceny zostały wykonane przyłącza infrastruktury technicznej: elektroenergetyczne ( światła i siły, wodociągowe, telekomunikacyjne i kanalizacyjne).
W zależności od charakteru budynku wyposażone są w wewnętrzne instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną z siłą, centralnego ogrzewania, sprężonego powietrza, wentylacyjną grawitacyjną i odciągową.
Na nieruchomości posadowione są następujące budynki:
-budynek mieszkalny – powierzchnia zabudowy: 100m2
-budynek usługowo- magazynowy nr 1 – powierzchnia zabudowy – 167,00 m2
-budynek usługowo- magazynowy nr 2 – powierzchnia zabudowy – 441m2

 

Budynek mieszkalny zrealizowany w 1960r., nadbudowa piętra w 1980 roku.
Powierzchnia zabudowy: 100,00 m2
Powierzchnia użytkowa: 160,00 m2

Suma oszacowania wynosi 448 000,00 zł w tym wartość rynkowa gruntu wynosi 19 250,00 zł, zaś
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 336 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 44 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg pod rygorem
niedopuszczenia do udziału w licytacji.
Rękojmię należy wpłacić na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577 .
Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy: Km 2779/17 z zaznaczeniem, iż jest to
rękojmia.
Zgodnie z art. 953 §1 pkt 4 k.p.c. rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz. 09:00 do godz. 13:00 po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komorniczą oraz przeglądać w
Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

336 000,00 zł

Powierzchnia

160 m2

Powierzchnia działki

24065 m2

Numer działki

505, 349, 392, 435

Data licytacji

08.02.2023

Lokalizacja

Starokrzepice, kłobucki, śląskie

Liczba pokoi

4

Rok budowy

1960

Media

woda, kanalizacja, energia elektryczna

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom ul. Floriana, 96-100 Skierniewice

Skierniewice, łódzkie
363,00 m2
15.02.2023
605 866,67

Przestronny dom na ul. Irzykowskiego

Częstochowa, śląskie
194,07 m2
319 000,00

Dom w Zabiele ,gmina Radzyń Podlaski

Zabiele, lubelskie
150,00 m2
21.02.2023
402 412,50

Dom wolnostojący jednorodzinny na dużej działce

Łomża, podlaskie
417,22 m2
463 960,00

Dom na dużej działce, 63-421 Chynowa

Chynowa, wielkopolskie
150,00 m2
03.03.2023
230 854,00

Dom jednorodzinny na dużej działce

Jeziórko, mazowieckie
123,80 m2
19.01.2023
409 575,00

Uroczy dom w spokojnej okolicy – Raciborsko

Raciborsko, mazowieckie
139,18 m2
260 000,00

Dom, 97-350 Szczukocice

Szczukocice, łódzkie
53,90 m2
13.02.2023
105 750,00

Budynek mieszkalno-magazynowy ,Borki

Borki, lubelskie
80,00 m2
21.02.2023
78 266,67