Dom ul. Zielona, Kunowo

320 757,75

Zielona, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 63-800 Gostyń, ul. Powstańców Wlkp 49

tel. 68 65 572 34 78

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 1624/16

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Maciej Bankiewicz zawiadamia na podstawie przepisu art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22-06-2023r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyniu mającego siedzibę pod adresem ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń w sali nr.  20, odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości, położonej pod adresem: 63-800 Gostyń, ul. Zielona, Kunowo, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXX.

 

 Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz częściowo gruntowa niezabudowana i rolna.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Kunowo, przy ul. Zielonej. Działka ma kształt zbliżony do długiego wąskiego prostokąta i zajmuje powierzchnię 5601,00m2. Nieruchomość wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągową oraz kanalizacyjną.

Budynek mieszkalny jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjny (wysoki parter) z poddaszem mieszkalnym, całkowicie podpiwniczony. Obiekt został wybudowany według technologii tradycyjnej murowanej. Wysokość piwnic wynosi 2,35m2. Powierzchnia użytkowa budynku: 144,02m.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 427.677,00 zł.

Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi  320.757,75zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42.767,70  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

PKO Bank Polski SA O.  w Gostyniu 29 1020 3121 0000 6602 0004 7613

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać  akta sprawy w kancelarii komorniczej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które nie mogą nabyć nieruchomości tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 §1 kpc).

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatków od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowy wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

PWBKH/1/936

Szczegóły ogłoszenia

Cena

320 757,75 zł

Powierzchnia

144.02 m2

Powierzchnia działki

5601 m2

Numer działki

579/1

Data licytacji

22.06.2023

Lokalizacja

Zielona, Zielona, gostyński, wielkopolskie

Liczba pokoi

5

Media

energia elektryczna, kanalizacja, woda

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom jednorodzinny LICYTACJA

Jarzębinowa, Szczawno-Zdrój, wałbrzyski, śląskie
341,68 m2 | działka: 720,00 m2
9 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 15.06.2023
390 400,00

Dom ul. Kłodzka, 55-040 Bielany Wrocławskie

Kłodzka, Bielany Wrocławskie, wrocławski, dolnośląskie
330,00 m2 | działka: 912,00 m2
5 pokoi
 
do remontu
licytacja: 30.05.2023
753 750,00

Dom ul. Słoneczna, 43-438 Brenna

Słoneczna, Brenna, cieszyński, śląskie
60,00 m2 | działka: 78,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, woda, kanalizacja
licytacja: 26.05.2023
105 515,33

Dom jednorodzinny

Brwinów, pruszkowski, mazowieckie
239,60 m2 | działka: 1 674,00 m2
5 pokoi
 
do zamieszkania
licytacja: 04.04.2023
1 096 510,00

Atrakcyjna nieruchomość do wykończenia

Leśna, Tyczyn, rzeszowski, podkarpackie
158,20 m2 | działka: 1 442,00 m2
4 pokoje
 
do wykończenie | woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz
839 000,00

Dom, 37-204 Ubieszyn

Ubieszyn, przeworski, podkarpackie
83,31 m2 | działka: 4 600,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 20.06.2023
198 600,00

Dom ul. Norwida, Pudliszki

Norwida, Pudliszki, gostyński, wielkopolskie
125,90 m2 | działka: 1 700,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, gaz, kanalizacja, woda
licytacja: 16.06.2023
276 366,75

Duża działka z budynkiem biurowym

Mazowiecka, Komorowo, ostrowski, mazowieckie
532,00 m2 | działka: 3 257,00 m2
6 pokoi
 
do remontu | prąd, woda, gaz, szambo
1 165 533,33

Kamienica z lokalami mieszkalnymi i usługowymi

Żeromskiego 59, rRdom, radomski, mazowieckie
1 349,97 m2 | działka: 2 087,00 m2
 
do remontu
1 190 000,00