Dom jednorodzinny w miejscowości Radocza

422 250,00

Radocza, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk

adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227

Km 1998/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2023-04-04 o godz.: 09:50 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Radocza,  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr KR1W/00029323/9. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 643/15 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz gazową.

Budynek stanowiący część składową nieruchomości jest wolnostojący, 2-kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym (strychem), niepodpiwniczony, o pow. użytkowej  118,10m2. Budynek wybudowano w 1984r. Stan techniczny przeciętny.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 563 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 422 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 56.300,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.:  lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach protokół opisu i oszacowania.

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

Szczegóły ogłoszenia

Cena

422 250,00 zł

Powierzchnia

118.1 m2

Powierzchnia działki

6400 m2

Numer działki

643/15

Data licytacji

04.04.2023

Lokalizacja

Radocza, małopolskie

Liczba pokoi

5

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

+48 661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Budynek biurowo-magazynowy lICYTACJA

Gdynia, pomorskie
520,50 m2
27.01.2023
732 600,00

Budynek garażowo gospodarczy z częścią mieszkalną

Wyszecino, pomorskie
278,00 m2
112 666,67

Dom w trakcie budowy, 58-312 Chwaliszów

Chwaliszów , dolnośląskie
353,19 m2
01.02.2023
389 333,33

Dom z działkami, 14-330 Zajezierze

Zajezierze, warmińsko-mazurskie
129,00 m2
24.02.2023
413 666,50

Dom ul. Pod Dębem, 83-400 Częstkowo

Częstkowo, pomorskie
139,10 m2
28.02.2023
174 750,00

Dom jednorodzinny piętrowy

Zblewo, pomorskie
316,00 m2
10.03.2023
290 266,00

Duży dom jednorodzinny

Chojnice, pomorskie
289,22 m2
337 466,67

Dom 89-310 Dźwierszno Wielkie

Dźwierszno Wielkie, wielkopolskie
175,27 m2
10.02.2023
38 325,00

Dom, Deptułycze Królewskie – Kolonia

Deptułycze Królewskie - Kolonia, lubelskie
100,00 m2
06.02.2023
123 232,00