Dom jednorodzinny i budynki gospodarcze LICYTACJA

208 666,67

Sulęcinek, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Bernard Gust

Kancelaria Komornicza nr III w Środzie Wielkopolskiej

63-000 Środa Wlkp. ul. Ks. Kegla 4/4

Km 12/20

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 986 '^ § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

o godzinie 11:00 w dniu 16.04.2024

 

na portalu s://e-licytacje.komornik,pl/ rozpocznie się

 

druga licytacja nieruchomości

 

położonej przy Szkolna, 63-023 Sulęcinek, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Stary Rynek 6, Środa Wlkp., 63-000 Środa Wlkp.) prowadzi księgę wieczystą o numerze POID/0000xxxx/1.

 

Opis nieruchomości;

Nieruchomość położona w miejscowości Sulęcinek, ul. Szkolna, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 429/2 o powierzchni 660 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej ok. 170,80 m2 i częścią budynków gospodarczych o powierzchni użytkowej ok. 74,20 m2. Działka ewidencyjna nr 429/2 ma płaską powierzchnię równą 660 m2, kształt prostokąta i wymiary ok. 20 m (front) x 33 m.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Szkolnej. Teren jest ogrodzony od frontu parkanem murowanym z cegły klinkierowej z przęsłami drewnianymi. W zachodnim narożniku działki usytuowano rozwieraną bramę wjazdową i furtkę zapewniające dostęp na nieruchomość. Przed bramą ogrodzenie zostało wycofane w stosunku do granicy działki zapewniając miejsce postojowe przed posesją. Z pozostałych stron ogrodzenie częściowo wyznaczają ściany istniejących budynków gospodarczych, a częściowo teren jest nieogrodzony. W środkowej części działki znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, do którego od strony północno-wschodniej przylega zespół trzech połączonych ze sobą wspólnymi ścianami budynków gospodarczych. Podwórze między budynkami oraz dojście do budynku mieszkalnego od strony ulicy zostały utwardzone wylewką betonową. Front przed budynkiem mieszkalnym zagospodarowano zielenią (drzewa, krzewy zimozielone i trawnik) i wygrodzono niskim drewnianym parkanem. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacji komunalnej. Usytuowany na nieruchomości budynek mieszkalny został wzniesiony w latach 1970-80. jest to obiekt wolnostojący, parterowy, z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty betonowe, ściany murowane z elementów drobnowymiarowych, otynkowane, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezową, kominy z cegły ceramicznej pełnej, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, stolarka okienna drewniana skrzynkowa, drzwi wejściowe drewniane. Schody zewnętrzne murowane, schody wewnętrzne na piętro drewniane, zabiegowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. (z pieca na paliwo stałe usytuowanego w przylegającym budynku gospodarczym).

Obiekt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, zamieszkały. Stan techniczny i standard poniżej przeciętnych. Nie zanotowano nadmiernych oznak zużycia technicznego wynikających z powodów innych niż naturalne zużycie materiałów konstrukcyjnych, jednak budynek wykazuje zużycie funkcjonalne związane w szczególności z zastosowanymi rozwiązaniami projektowymi, które nie odpowiadają obecnie obowiązującym trendom rynkowym. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 1 50 m2. powierzchnia użytkowa kondygnacji nadziemnych wynosi 108,6 m2 (parter) + 62,2 m2 (poddasze) 1 70,8 m2. Działka ewidencyjna nr 429/2 znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 23.04.2024 o godzinie: 11:00.

 

Suma oszacowania wynosi 313 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 208 666,67 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 31 300,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29 1090 1418 0000 0001 1145 0643 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i 1 oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Sprzedaż nieruchomości w drodze elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem / oraz uwierzytelnienie za pomocą loginu i hasła.Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a osoba nieposiadająca numeru PESEL – za pośrednictwem wybranego komornika sądowego;

2. najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu złożenie rękojmi. Na poleceniu przelewu należy podać: dane wpłacającego, nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi, a także sygnaturę akt sprawy;

3. wraz z rękojmią zgłoszenie w systemie teleinformatycznym przystąpienia do przetargu! podanie danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu.

 

W przypadku licytowania jako pełnomocnik innej osoby(osoba uprawniona do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej) albo jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej- należy w systemie teleinformatycznym przedłożyć utrwalone w postaci elektronicznej kopie wymaganych dokumentów(pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym).

 

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej / (dostęp nie wymaga uwierzytelnienia). Wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości (dostęp wymaga uwierzytelnienia). Licytacja nieruchomości w drodze elektronicznej jest dostępna wyłącznie dla komornika oraz użytkowników biorących w niej udział. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych przez użytkownika poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu.0 odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją oferuje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu. jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut, jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu 2 przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/32/5/PPBGZ

Cena

208 666,67 zł

Powierzchnia

245 m2

Powierzchnia działki

660 m2

Numer działki

429/2

Data licytacji

16.04.2024

Lokalizacja

Szkolna, Sulęcinek, średzki, wielkopolskie

Liczba pięter

1

Liczba pokoi

3

Rok budowy

1970

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do remontu

Media

energia elektryczna, szambo, woda

Dodatkowe

garaż, piwnica, ogrodzony

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2 | działka: 373 200,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
1 308 000,00

Budynki mieszkalno gospodarcze- dom i chlewnia

Sobiesęki Trzecie, kaliski, wielkopolskie
390,00 m2 | działka: 13 200,00 m2
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda
licytacja: 18.04.2024
206 666,67

Dom z garażem: Witanowice 34-103

Wianowice, wadowicki, małopolskie
168,16 m2 | działka: 996,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 09.05.2024
450 000,00

Dom jednorodzinny na dużej działce

Porankowa, Jeziórko, piaseczyński, mazowieckie
123,80 m2 | działka: 1 105,00 m2
5 pokoi
 
do wykończenie | energia elektryczna, szambo, woda
489 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Sobieszyn, rycki, lubelskie
1 520,76 m2 | działka: 18 370,00 m2
 
do remontu
655 000,00

Hotel, restauracja i stajnie na pięknym terenie

Ruszów, zgorzelecki, dolnośląskie
2 450,00 m2
1 100 000,00

Dom : Floriana, 96-100 Skierniewice

Floriana, Skierniewice, Skierniewice, łódzkie
236,00 m2 | działka: 1 032,00 m2
8 pokoi
 
energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja
licytacja: 24.06.2024
605 866,67

Dom + działki: Łochynia, ul. Spacerowa

Spacerowa, Łochynia, częstochowski, śląskie
97,50 m2 | działka: 30 528,00 m2
3 pokoje
licytacja: 22.05.2024
172 425,00

Dom z garażem: ul. Zachodnia, Łomianki 05-092

Zachodnia, Łomianki, Łomianki, mazowieckie
327,60 m2 | działka: 1 705,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja, telefon
licytacja: 06.05.2024
1 635 075,00