Część parkingu podziemnego PRZETARG

1 022 000,00

Warszawa, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

 WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI

 

na sprzedaż udziału w wysokości 77/137 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego o powierzchni 5066,96 m2 nr GARAŻ 3 (odpowiada to 77 miejscom postojowym) położonego na kondygnacji -3,0 budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA6M/00485155/3, z którym to prawem własności związany jest udział w wysokości 506696/4698422 części w prawie własności nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA6M/00150388/8

 

Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości 77/137 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego o powierzchni 5066,96 m2 nr GARAŻ 3 położonego na kondygnacji -3,0 budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA6M/00485155/3, z którym to prawem własności związany jest udział w wysokości 506696/4698422 części w prawie własności nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA6M/00150388/8. 2.

 

Opinia dotycząca opisu i oszacowania nieruchomości z dnia 29 stycznia 2020 roku sporządzona przez Monikę Radzikowską jest udostępniona do wglądu w kancelarii syndyka tj. Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp.j. – al. Szucha 8 II p., 00-582 Warszawa w godz. 9.00 – 17.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: XVIII GUp 235/20 w Czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1 022 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion dwadzieścia dwa tysiące złotych).

 

1.Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym.

 

2. Oferty należy składać do dnia 15 listopada 2022 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

3. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 235/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA – AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 72/GARAŻ 3” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 022 000,00 zł

Powierzchnia

5066.96 m2

Data licytacji

15.11.2022

Lokalizacja

Aleja Stanów Zjednoczonych, Warszawa, mazowieckie

Liczba pięter

15

Rodzaj ogrzewania

miejskie

Stan

gotowy

Media

prąd, woda

Umiejscowienie lokalu

apartamentowiec

Kontakt

Podobne oferty

Lokal magazynowo-użytkowy LICYTACJA

Częstochowa, śląskie
966,00 m2
205 066,67

Budynek handlowo- usługowy w centrum

Biała Podlaska, lubelskie
270,40 m2
752 800,00

Budynek handlowy, Zduńska Wola

Zduńska Wola, łódzkie
105,22 m2
17.04.2023
305 250,00

Budynek mieszkalno- użytkowy

Karbowo, kujawsko-pomorskie
1 010,30 m2
12.12.2022
1 871 233,14

Działka zabudowana budynkiem restauracji LICYTACJA

Korzonek, opolskie
4 746,00 m2
299 466,67

Pawilon handlowy 3 lokale handlowo-usługowe

Legnica, dolnośląskie
277,50 m2
925 000,00

Kamienica z lokalami mieszkalnymi i usługowymi

rRdom, mazowieckie
1 349,97 m2
1 190 000,00

Budynek usługowo-gastronomiczny

Panieńszczyzna, lubelskie
456,70 m2
1 412 860,00

Kompleks przemysłowy o pow. 1,98 ha – Uniszowa

Uniszowa, małopolskie
4 727,14 m2
3 500 000,00