Część parkingu podziemnego PRZETARG

1 022 000,00

Warszawa, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

 WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI

 

na sprzedaż udziału w wysokości 77/137 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego o powierzchni 5066,96 m2 nr GARAŻ 3 (odpowiada to 77 miejscom postojowym) położonego na kondygnacji -3,0 budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA6M/00xxxxxx/3, z którym to prawem własności związany jest udział w wysokości 506696/4698422 części w prawie własności nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA6M/00xxxxxxxxx/8

 

Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości 77/137 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego o powierzchni 5066,96 m2 nr GARAŻ 3 położonego na kondygnacji -3,0 budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA6M/00xxxxx/3, z którym to prawem własności związany jest udział w wysokości 506696/4698422 części w prawie własności nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA6M/00xxxxxx/8. 2.

 

Opinia dotycząca opisu i oszacowania nieruchomości z dnia 29 stycznia 2020 roku sporządzona przez Monikę Radzikowską jest udostępniona do wglądu w kancelarii syndyka tj. Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp.j. – al. Szucha 8 II p., 00-582 Warszawa w godz. 9.00 – 17.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: XVIII GUp 235/20 w Czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1 022 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion dwadzieścia dwa tysiące złotych).

 

1.Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym.

 

2. Oferty należy składać do dnia 15 listopada 2022 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

3. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 235/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA – AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 72/GARAŻ 3” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 022 000,00 zł

Powierzchnia

5066.96 m2

Lokalizacja

Aleja Stanów Zjednoczonych, Warszawa, mazowieckie

Liczba pięter

15

Rodzaj ogrzewania

miejskie

Stan

gotowy

Media

prąd, woda

Umiejscowienie lokalu

apartamentowiec

Kontakt

Podobne oferty

Budynek handlowo-usługowy Udział

Okopowa, Gliwice, śląskie
435,60 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, gaz, kanalizacja
453 500,00

Kompleks przemysłowy o pow. 1,98 ha – Uniszowa

Uniszowa, Tarnowski, małopolskie
4 727,14 m2
 
gotowy | woda, prąd, kanalizacja, gaz
3 500 000,00

Budynek handlowo-usługowy z pokojami hotelowymi

Częstochowska, Lubliniec, lubliniecki, śląskie
924,10 m2
 
gotowy | prąd, woda, gaz, kanalizacja
1 590 000,00

Nieruchomość z potencjałem inwestycyjnym

Stefana Grabowskiego, Olsztyn, olsztyński, warmińsko-mazurskie
717,60 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, kanalizacja
1 750 000,00

Warsztat/salon sprzedaży z magazynem

Salonowa 1, Zagrody, kielecki, świętokrzyskie
961,00 m2
 
do remontu
licytacja: 26.05.2023
4 347 155,35

Lokal z witrynami na parterze

Oddona Bujwida, Wrocław, dolnośląskie
123,30 m2
 
gotowy | prąd, woda, kanalizacja
798 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Sobieszyn, rycki, lubelskie
1 520,76 m2 | działka: 18 370,00 m2
 
do remontu
655 000,00

Lokal usługowy w super lokalizacji

ul. Monte Cassino, Sopot, pomorskie
69,94 m2
 
gotowy
1 600 000,00

Kamienica z lokalami mieszkalnymi i usługowymi

Żeromskiego 59, rRdom, radomski, mazowieckie
1 349,97 m2 | działka: 2 087,00 m2
 
do remontu
1 190 000,00