Budynki magazynowe z cz. socjalno-biurową

506 333,33

Przyłęk, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich

Mariusz Teodor Wesołowski

Kancelaria Komornicza nr III w Ząbkowicach Śląskich

57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 7

tel. 48748161605

Km 1341/20

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Mariusz Teodor Wesołowski na podstawie przepisu, art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

                                                                                                                    CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI
 

w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę pod adresem ul. Świerkowa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie w sali nr 24, odbędzie się

 

DRUGA licytacja nieruchomości

 

działki nr 267/7 i 267/2 o pow. 0,6649 ha, położone w terenie płaskim, zabudowane trzema budynkami jednokondygnacyjnymi o funkcji magazynowej i magazynowo – administracyjnej oraz budowlami, ogrodzenie z dwoma bramami stalowymi przesuwnymi, teren utwardzony z oświetleniem zewnętrznym.

Na działce nr 267/7 przy budynku magazynowym nr 3 znajduje się waga samochodowa najazdowa o pow. 53,14 m 2 . Działka w kształcie wielokąta od strony południowej graniczą z drogą o nawierzchni utwardzonej z pozostałych stron z terenami zabudowanymi budynkami przemysłowymi, magazynowymi oraz mieszkalnymi. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V wydział ksiąg wieczystych o numerze SW1Z/00052218/1.

 

Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość na ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bardo – Uchwała Rady Miejskiej Nr XI11/1103/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. działki gruntu nr 267/2 i 267/7 ( AM-1), obręb 0009 Przyłęk położone są w granicach strefu U – obszar zabudowy usługowe.

 

Suma oszacowania wynosi 759 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 506 333,33 zł plus podatek od towarów i usług (VAT).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 950,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 42 2030 0045 1110 0000 0411 2440 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 755/22).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 0020001165974 K01D1B403503 Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

506 333,33 zł

Powierzchnia

1631.5 m2

Powierzchnia działki

6649 m2

Numer działki

267/7 i 267/2

Lokalizacja

Główna, Przyłęk, ząbkowicki, dolnośląskie

Stan

do remontu

Media

prąd, woda, szambo

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

usługowy, magazynowy, przemysłowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, ogrzewanie

Pliki do pobrania

Kontakt

Podobne oferty

Kompleks szklarniowy PRZETARG

Chodybki, wielkopolskie
10 466,56 m2
15.12.2022
3 139 500,00

Budynki gospodarcze – udział

Borów Wielki, lubuskie
276,00 m2
16.03.2023
46 433,33

Hala magazynowo-produkcyjna LICYTACJA

Ogrodzieniec, śląskie
1 017,00 m2
564 000,00

Stacja paliw

Ligota Nadwarcie, śląskie
267,30 m2
2 250 000,00

Hala produkcyjo-biurowa o pow. użyt. 1126,80 m2

Stargard, zachodniopomorskie
1 126,80 m2
27.09.2022
2 079 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowe

Puszczykowo, wielkopolskie
2 164,00 m2
1 000 000,00

Kompleks hal magazynowych z chłodniami

Koszalin, zachodniopomorskie
12 786,00 m2
04.01.2023
14 160 000,00

Budynek produkcyjno-biurowy

Saczkowce, podlaskie
626,00 m2
18.01.2023
216 817,02

Hale magazynowo- przemysłowa i mieszakanie

Śrem, wielkopolskie
875,19 m2
10.03.2023
790 500,00