64-830 Sypniewo – Działka

81 057,00

Sypniewo, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,

Reja 32A,  Wągrowiec,   62-100 Wągrowiec

tel. 672685874 / fax. 672625861

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 878/18

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ – UPROSZCZONEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Wągrowcu  podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 18.04.2024 na portalu e-licytacje. komornik. pl rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja

nieruchomości położonej pod adresem:  -,Sypniewo,  64-830 Margonin.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działki numer 315 o powierzchni 1,9308 ha; oraz udział 2/100 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej  składającej się z działki numer 264, stanowiącej drogę wewnętrzną; oraz udział 2/30 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki numer 313, stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość położona w miejscowości Sypniewo, gmina Margonin, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie.

Dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 315 obręb Sypniewo, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin, zatwierdzonym uchwałą Nr VIII/87/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin działka oznaczona numerem ewidencyjnym 315 stanowi tereny zielone z zakazem zabudowy kubaturowej. Ponadto:  Działka 315 obręb Sypniewo, posiada dostęp do drogi publicznej, za pośrednictwem działki nr 264, 313 obręb Sypniewo,  Ww. działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1023),  Dla działki nr 315 nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

 

Suma oszacowania wynosi 162 114,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 81 057,00 zł.

Zgodnie z art. 8795§ 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 16 211,40 zł.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika:

PKO BP S.A. O/WĄGROWIEC 66 1020 3903 0000 1202 0027 8820 

lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  25.04.2024 o godzinie:  11:00 .

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać w/w nieruchomość w dni powszednie po uprzednim kontakcie z komornikiem od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem elicytacje. komornik. pl

 

 

PPKH/13/9

Szczegóły ogłoszenia

Cena

81 057,00 zł

Powierzchnia

19308 m2

Powierzchnia działki

19308 m2

Data licytacji

18.04.2024

Lokalizacja

Sypniewo, chodzieski, wielkopolskie

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661910428

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki pod zabudowę jednorodzinną

Korczaka, Radzymin, wołomiński, mazowieckie
7 541,00 m2 | działka: 7 541,00 m2
968 035,00

Grunty rolne-leśne LICYTACJA

Solidarności, Runów, piaseczyński, mazowieckie
9 266,00 m2 | działka: 9 266,00 m2
licytacja: 18.04.2024
85 275,00

Trzy działki wraz z pozostałościami budynku

Górna, Mircze, hrubieszowski, lubelskie
14 798,00 m2 | działka: 14 798,00 m2
licytacja: 19.04.2024
278 219,60

Dwie działki rolne- Licytacja

Pieczyska, wieruszowski, łódzkie
7 761,00 m2 | działka: 7 761,00 m2
licytacja: 17.11.2023
87 933,33

3 działki: Kielce, Dobromyśl

Dobromyśl, Kielce, Kielce, świętokrzyskie
9 257,00 m2 | działka: 9 257,00 m2
licytacja: 31.05.2024
1 708 993,98

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Domaniewice, łowicki, łódzkie
7 923,00 m2 | działka: 187 609,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
5 759 080,00

Budynki produkcyjno-magazynowe

Żeliszewski, Kotuń, siedlecki, mazowieckie
6 312,00 m2 | działka: 58 742,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, szambo
licytacja: 15.12.2023
5 053 500,00

Grunty inwestycyjny

Poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Zawadówka, chełmski, lubelskie
4 247,00 m2 | działka: 4 247,00 m2
licytacja: 08.11.2023
126 652,67