Zobacz także:

Elektroniczna księga wieczysta – niedoceniane źródło wiedzy o nieruchomości

Przystępując do zakupu nieruchomości, niezależnie czy następuje to na rynku wtórnym, czy w drodze licytacji komorniczej, ważne jest, by ustalić nie tylko dane aktualnego właściciela prawnego, ale także ewentualne służebności gruntowe, osobiste, czy inne obciążenia.

Wbrew powszechnemu przekonaniu istnieje szansa na uzyskanie wiarygodnych informacji o danej nieruchomości, bez wychodzenia z domu i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Taką możliwość dają nam Elektroniczne Księgi Wieczyste, które możemy przeglądać na rządowej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekw.ms.gov.pl/.

Czym jest księga wieczysta i jak z niej korzystać?

Należy bowiem pamiętać, iż dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą. Dotyczy to także nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości, w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione. Księgi te zakładane i prowadzone są w systemie teleinformatycznym. Wystarcza jedynie znajomość numeru księgi wieczystej, by móc przeglądać księgę w jej wersji elektronicznej (aktualnej – zawierającej jedynie aktualne informacje lub zupełnej – zawierającej zarówno aktualne informacje, jak i historię wszelkich zmian).

Czy można zaufać wpisom w tym dokumencie?

Pozyskane w ten sposób informacje uznać należy za w pełni wiarygodne. Oznacza to, iż przeglądając księgę wieczystą, założyć możemy, iż wpisane tam dane są prawidłowe, a o potencjalnych możliwych zmianach informują nas natomiast zamieszczone w poszczególnych działach wzmianki, sugerujące, iż złożono odpowiednie wnioski o wpis w księdze wieczystej.

Jakie informacje znajdę w księdze wieczystej?

Jakie zatem informacje skrywa przed nami elektroniczna księga wieczysta? Na wstępie wskazać należy, iż każda księga wieczysta zawiera cztery działy, podzielone na rubryki i pola.

 

 

Czytaj więcej