Wolnostojący budynek handlowo-usługowy

477 800,00

Bożepole Wielkie, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Michał Wiśniewski

Kancelaria Komornicza nr VII w Wejherowie

84-200 Wejherowo J.lll Sobieskiego 241

tel. 586721499

KM 112/21

 

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Michał Wiśniewski

Kancelaria Komornicza nr VII w Wejherowie

84-200 Wejherowo J.lll Sobieskiego 241

tel. 586721499

KM 112/21

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Michał Wiśniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 27.09.2023 o godzinie 10.00

 

w Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, 84-200 Wejherowo, ul. Wniebowstąpienia 4, piętro I sala nr VI (144), odbędzie się

 

DRUGA licytacja

 

gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonej: 84-214 Bożepole Wielkie, Chmieleniecka,

• w skład, której wchodzi działka gruntu nr 70/25, obszaru 740 m2 stanowiącej przedmiot prawa użytkowania wieczystego do dnia 03.09.2095 r.,

  • zabudowana pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 441,70 m2; Na parterze w budynku znajdują się pomieszczenia: sali sprzedaży i zaplecza magazynowo – biurowo – socjalnego z węzłem sanitarnym. Zgodnie z projektem zamiennym na piętrze zaprojektowano dodatkową salę sprzedaży i pomieszczenie magazynowe. W budynku wykończony został poziom parter. Piętro budynku w stanie surowym zamkniętym.
  • sprzedaż nie dotyczy prawa użytkowania wieczystego działki nr 70/24- działki sąsiedniej

dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/000xxxx/7

 

Suma oszacowania wynosi 716 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 477 800,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 670,00zl, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 71 10201853 0000 9102 0143 1808 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Wniebowstąpienia 4, od godz. 8.30 do godz.15.00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/43/1/PEKO

Cena

477 800,00 zł

Powierzchnia

441.7 m2

Data licytacji

27.09.2023

Lokalizacja

Chmieleniecka, Bożepole Wielkie, wejherowski, pomorskie

Kontakt