Salon samochodowy, myjnia i zakład blacharski

1 782 912,00

Nowa Wieś Ełcka, warmińsko-mazurskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Sędzia-komisarz obwieszcza,

że postanowieniem z dnia 17 stycznia 2023 r. wydanym w sprawie po ogłoszeniu upadłości dłużnika, którym jest Łukasz Klekotko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE „BARNI” ŁUKASZ KLEKOTKO, NIP 8481716778, prowadzonej pod sygn. akt BI1B/GUp/1/2022, postanowił:

I.               zatwierdzić warunki czwartego przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Łukasza Klekotko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo Produkcyjne „Barni” Łukasz Klekotko, określone w załączniku do wniosku syndyka z 17 stycznia 2023 r. (BI1B/GUp/1/2022/83) pod nazwą „Warunki przetargu i aukcji”, za cenę nie niższą niż 1.782.912 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych);

II.             termin i miejsce posiedzenia w przedmiocie otwarcia i rozpoznania ofert ustalić na 27 lutego 2023 r., godz. 13.00, sala XXV Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok (§ 5 ust.1 Warunków);

III.          termin składania ofert ustalić do dnia 24 lutego 2023 r. (§ 3 ust. 2 Warunków).  

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 782 912,00 zł

Powierzchnia

1835.05 m2

Data licytacji

24.02.2023

Lokalizacja

Ełcka, Nowa Wieś Ełcka, ełcki, warmińsko-mazurskie

Kontakt