Obiekt rekreacyjny z dostępem do jeziora

1 776 735,00

Łupawsko, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

Romualda Włodarczyk-Trojan

Kancelaria Komornicza nr III w Lęborku

84-300 Lębork ul, Kossaka 102

tel. (0-59) 8622-915

Km 21/19

 

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

 w dniu 24-04-2023r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lęborku mającego siedzibę przy Lębork, ul. Przyzamcze 2 w sali nr 7, odbędzie się

pierwsza licytacja

 

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej

 

– nieruchomość składająca się z działek o nr 18 (pow.16 000m2), 19 (pow.4900m2), 25 (pow.1600m2) o łącznej pow. 22 500m2

będąca w użytkowaniu wieczystym do 05-12-2089r.;

na nieruchomości jest usytuowany ośrodek wczasowy

– budynek administracyjny/stołówka, domki letniskowe i zabudowa pomocnicza;

działki gruntu oddane w użytkowanie wieczyste do 05-12-2089r.

 

położonej: 77-116 Czarna Dąbrówka, Łupawsko,

 

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1L/000xxxxx/0

 

Suma oszacowania wynosi 2 368 980,00zł (w tym VAT 442 980,00zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 776 735,00zł (w tym VAT 332 235,00zł).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 236 898,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Słupsku 69 10204649 0000 7402 0008 6207 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowe informacje na stronie .licytacje.komornik.pl.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 776 735,00 zł

Powierzchnia

1532 m2

Powierzchnia działki

22500 m2

Numer działki

18,19,25

Data licytacji

24.04.2023

Lokalizacja

Łupawsko, bytowski, pomorskie

Liczba pięter

1

Stan

do odświeżenia

Forma własności

użytkowanie wieczyste

Typ

ośrodek wypoczynkowy

Struktura

domki murowane, budynek główny

Dostęp do drogi

asfaltowy

Dodatkowe

parking, teren rekreacyjny, ogrodzony, dostęp do jeziora/morza, plac zabaw, restauracja

Kontakt

Podobne oferty

Hotel do remontu na dużej działce

Płock, mazowieckie
2 572,30 m2
1 665 733,00

Kompleks hotelowo- gastronomiczny/ Stary Dębsk

Sochaczew, mazowieckie
5 952,17 m2
4 500 000,00

Hala tenisowa, budynek hotelowy

Marki, mazowieckie
4 363,78 m2
3 500 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Niedźwiedzice, dolnośląskie
485,87 m2
790 000,00

Pensjonat w centrum miasta i budynek usługowy

Ustroń, śląskie
1 068,50 m2
4 500 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Czyżów Szlachecki, świętokrzyskie
1 037,40 m2
1 155 000,00

Lokal gastronomiczny z częścią hotelową do remontu

Łódź, łódzkie
1 293,73 m2
2 803 000,00

Ośrodek jeździecki z bazą noclegową- Bierzewice

Bierzewice, mazowieckie
1 200,00 m2
1 290 000,00

Część hotelu- 31 pokoi i restauracja

Sztutowo, pomorskie
1 414,75 m2
5 536 666,67