Obiekt gastronomiczno-turystyczny

1 897 347,00

Wisła, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Tomasz Lesiewicz

Kancelaria Komornicza Nr IV w Cieszynie

43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 1/110

tel. 33 858 37 47 

Sygn.akt Km 2741/16

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza Nr IV w Cieszynie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 21-06-2023 r o godz. 10:00

 

w sali nr 69 Sądu Rejonowego w Cieszynie odbędzie się ws. 2741/16

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wisła, przy ul. Soszowskiej 12 stanowiącej posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/000xxxx/4 oraz BB1C/000xxxx/9 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie.

 

Nieruchomość położona jest w Wiśle przy ul. Soszowskiej i stanowią

-działka nr 1998/16 o powierzchni 3631 m2,

-działka nr 1998/19 o powierzchni 9851 m2 (BBlC/000xxxxx/4)

oraz działka nr 1998/18 o powierzchni 13507 m2 (BBlC/000xxxx/9).

 

Wymienione działki stanowią funkcjonalną całość (nieruchomość w sensie użytkowym) tereny zabudowany jest obiektami usługowymi wraz z zabudową towarzyszącą- „Zagroda Lepiarzówka”.

 

Działki położone są na zboczach Soszowa Wielkiego w sąsiedztwie lasów i łąk, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Republiką Czeską. Posiadają nieforemny, wydłużony kształt rozszerzający się w kierunku północnymi charakteryzują się spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Teren działek nie jest ogrodzony, w przeważającej większości stanowi łąkę. Jest zadrzewiony jedynie na obrzeżach od strony północnej poprzez działki – wzdłuż ich zachodniej granicy przebiega droga o nawierzchni kamienistej, prowadzą szlaki turystyczne. Dojazd do nieruchomości odbywa się z Doliny Jawornika na początkowym etapie droga publiczną, zaś w późniejszym etapie drogami przebiegającymi po działkach prywatnych – leśnymi o zmiennej nawierzchni. Obejście wokół budynków zostało utwardzone kostką granitową oraz kamieniem łupanym.

Nieruchomość jest uzbrojona w sieci: energetyczną, woda doprowadzana jest z własnego ujęcia (studnia głębinowa), kanalizacja lokalna, brak gazu na nieruchomości. Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej na rysunku planu symbolem MP – tereny domów wczasowych i pensjonatów, LSI – tereny sportu i rekreacji z zabudową kubaturową, US2 – tereny sportu i rekreacji z budowlami i urządzeniami poru i rekreacji oraz w nieznacznym fragmencie w jednostce ZL – tereny lasów i zadrzewień.

 

Budynek restauracji z poddaszem mieszkalnym (nr ewidencyjny 5903) budynek o konstrukcji drewnianej, wolnostojący, podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, którego budowę zakończono w 2001 r. Fundamenty i ściany piwnic – z kamienia, betonu i cegły, obłożone kamieniem polnym. Ściany konstrukcyjne parteru i poddasza wykonano z bała drewnianego, strop ponad piwnicą – żelbetonowy, ponad parterem drewniany. Schody wewnętrzne – drewniane. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty gontem drewnianym. Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana, budynek został wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. – piec na olej opałowy, grzejniki panelowe. Stan techniczny budynku jest dobry. Na parterze budynku znajduje się restauracja z barem, zapleczem kuchennym oraz sanitariaty. Na poddaszu pokoje gościnne z łazienkami. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 275,53m2, powierzchnia zabudowy wynosi 165m2.

 

Budynek noclegowy (nr ew. 5904) budynek o konstrukcji drewnianej, wolnostojący, podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, którego budowę zakończono w 200Ir. Fundamenty i ściany piwnic – z kamienia, betonu i cegły, obłożone kamieniem polnym. Ściany konstrukcyjne parteru i poddasza wykonano z bała drewnianego, strop ponad piwnicą – żelbetonowy, ponad parterem – drewniany. Schody wewnętrzne – drewniane. Dach w budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty gontem drewnianym. Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana. Budynek został wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, co.o. – piec na olej opałowy, grzejniki panelowe. Stan budynku jest dobry. W poziomie piwnic budynku znajduje się holi wejściowy, pomieszczenie gospodarcze, sala konferencyjna oraz sauna z jacuzzi. Na parterze i poddaszu pokoje gościnne z łazienkami. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 318,75m2, powierzchnia zabudowy wynosi 147 m2.

 

Budynek grilla (nr ew. 5906) budynek o konstrukcji drewnianej, wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy. Południowa część budynku jest użytkowana jako sala biesiadna z paleniskiem otwartym. W części północnej budynku znajduje się skład drewna. Budynek o konstrukcji drewnianej, fundamenty -betonowe, ściany wykonano z desek. Dach w budynku o konstrukcji drewnianej, kryty częściowo gontem drewnianym, a częściowo papą. Budynek został wyposażony jedynie w instalację elektryczną. Stan techniczny budynku jest dobry. Powierzchnia użytkowa wynosi 48,2m2, powierzchnia zabudowy wynosi: 57,00 m2.

 

Wyciągi narciarskie – poprzez działki przebiegają wzdłuż ich granic od strony wschodniej, równolegle do siebie dwa wyciągi narciarskie – talerzykowy (biegnie jedynie po działkach nr 1998/18 i nr 1998/19) i orczykowy – biegnie po działkach nr 1998/18 i 1998/196, a następnie przebiega poprzez nieruchomości położone poniżej, na stokach Soszowa Wielkiego. Wyciąg ten wraz z górną stacją należy do ……….. Warszawa Sp. z o.o. Został on wzniesiony przez Kopalnię węgla Kamiennego „1 Maja” w Wodzisławiu Śląskim. Obecnie Następcą prawnym i właścicielem stacji narciarskiej jest w …………. W związku z powyższym nie podlega wycenie. Na obu nieruchomościach ustanowione jest prawo dzierżawy na okres 29 lat od 15.12.2014r. do 15.12.2043r.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę; 2.529.797,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę: 1.897.347,75 zł.

 

Rękojmia wynosi: 252.979,70 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie komornika lub na konto nr 45 1050 1083 1000 0090 6668 0258 ING Bank Śląski S.A. rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego licytacje. Rękojmię możną również złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika pod tel. 33 858 37 47 w godz. 8.30 – 15.30 z wyj. pn. (do 17.00). Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się ustanowienia o przysądzaniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 897 347,00 zł

Powierzchnia

642.48 m2

Powierzchnia działki

26989 m2

Numer działki

1998/16, 1998/18, 1998/19

Data licytacji

21.06.2023

Lokalizacja

Soszowska, Wisła, cieszyński, śląskie

Liczba pięter

2

Rok budowy

2001

Stan

gotowy

Forma własności

własność

Typ

pensjonat

Struktura

budynek główny

Dostęp do drogi

utwardzony

Dodatkowe

parking, teren rekreacyjny, ogrodzony, restauracja

Kontakt

Podobne oferty

Hala tenisowa, budynek hotelowy

Marki, wołomiński, mazowieckie
4 363,78 m2 | działka: 9 164,00 m2
 
do odświeżenia
3 500 000,00

Ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem

Łupawsko, bytowskie, pomorskie
2 840,00 m2 | działka: 57 500,00 m2
 
gotowy
2 500 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Czyżów Szlachecki, sandomierski, świętokrzyskie
1 037,40 m2 | działka: 44 300,00 m2
 
do odświeżenia
1 155 000,00

Kompleks hotelowo- gastronomiczny/ Stary Dębsk

Sochaczew, sochaczewski, mazowieckie
5 952,17 m2 | działka: 34 532,00 m2
 
gotowy
4 500 000,00

Działający hotel ***

Rudnik, myślenicki, małopolskie
4 943,44 m2 | działka: 6 138,00 m2
 
gotowy
6 296 883,75

Ośrodek jeździecki z bazą noclegową- Bierzewice

Bierzewice, gostyniński, mazowieckie
1 200,00 m2 | działka: 4 521,00 m2
 
gotowy
1 290 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Sobieszyn, rycki, lubelskie
1 520,76 m2 | działka: 18 370,00 m2
 
do remontu
655 000,00

Pensjonat/ Jezierzany- obiekt zabytkowy pięknie położony

Kąpielowa, Jezierzany, sławieński, zachodniopomorskie
2 000,00 m2 | działka: 8 300,00 m2
 
do remontu
1 800 000,00

Hotel do remontu na dużej działce

Płock, płocki, mazowieckie
2 572,30 m2 | działka: 28 700,00 m2
 
do remontu
1 665 733,00