Na sprzedaż kompleks magazynowy

525 825,00

Komorniki, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legnicy

Kancelaria Komornicza nr I w Legnicy

Ireneusz Buczek

59-220 Legnica, ul. Adama Mickiewicza l A/8

Km 5300/18

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW NR LE1L/00043133/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Ireneusz Buczek, Kancelaria Komornicza nr I w Legnicy na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 25-01-2023 r., o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy I Wydział Cywilny mającego siedzibę pod adresem ul. Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, w sali nr 3, odbędzie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

położonej pod adresem: Komorniki, w gminie Ruja, powiecie legnickim, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/00043133/0,

 

nieruchomość zabudowana obiektami warsztatowo-biurowo-magazynowymi

budynek magazynowy – Pz 148 m2,

budynek byłej stacji paliw – Pz 37 m2,

hala warsztatowa – Pz 179 m2,

budynek biurowy z cz. socjalną – Pz 192 m2,

portiernia – Pz 8m2,

 

stanowiąca prawo własności działki gruntu nr 175/1 obszaru 0,4900 ha.

 

Suma oszacowania wynosi 701100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 525 825,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 70 110,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy 77 10203017 0000 2702 0118 0793 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniu: 1. 12.01.2023r. godz. 10:00 -10:30, 2. 19.01.2022r. godz. 13:00 -13:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypisu z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

525 825,00 zł

Powierzchnia

564 m2

Powierzchnia działki

4900 m2

Numer działki

175/1

Data licytacji

25.01.2023

Lokalizacja

Komorniki, legnicki, dolnośląskie

Stan

do odświeżenia

Media

prąd, woda, szambo

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy, warsztatowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, ogrzewanie

Kontakt

Podobne oferty

Kompleks szklarniowy PRZETARG

Chodybki, wielkopolskie
10 466,56 m2
15.12.2022
3 139 500,00

Budynki produkcyjno-magazynowe

Milicz, dolnośląskie
1 666,00 m2
599 000,00

Kompleks budynków magazynowo-garażowy

Tarnowskie Góry, śląskie
5 000,00 m2
11 281 285,00

Zakład piekarniczy

Dębowa Góra, łódzkie
2 412,00 m2
2 294 000,00

Hala produkcyjno-magazynowa z linią techonologiczną

Płock, mazowieckie
5 539,66 m2
8 870 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowe

Czarnkowie, zachodniopomorskie
873,30 m2
790 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowe i budynek mieszkalny

Rogajny, warmińsko-mazurskie
1 168,55 m2
10.02.2023
774 000,00

Dom i budynki użytkowo-biurowe

Gietrzwałd, warmińsko-mazurskie
1 400,00 m2
1 098 000,00

Zakład mięsny- produkcja LICYTACJA

Mysłowice, śląskie
13 016,00 m2
17.02.2023
17 827 258,07