Mieszkanie Szczytno, 1-go Maja

169 802,00

Szcytno, warmińsko-mazurskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Maciej Kowalewski
Kancelaria Komornicza nr II
12-100 Szczytno Gen. Wł. Andersa 4/8

Km 1211/20

BWIESZCZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Maciej Kowalewski na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2023 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie mającego siedzibę pod adresem ul. Sienkiewicza 8, 12-100 SZCZYTNO w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 12-100 Szczytno, 1-go Maja 19 , dla którego Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą o numerze
OL1S/00048392/8 o powierzchni użytkowej 65,90 m2.
Suma oszacowania wynosi 226 400,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 169 800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 640,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Centrala – Departament Operacji Krajowyc 90 20300045 1110 0000 0213 6850
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szczytnie protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: Sygn. akt: I Co 130/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

169 802,00 zł

Powierzchnia

65.9 m2

Data licytacji

28.02.2023

Lokalizacja

1 Maja, Szcytno, warmińsko-mazurskie

Liczba pokoi

3

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

+48 661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Mieszkanie przy ul. Tarnopolskiej w Zabrzu

Zabrze, śląskie
97,36 m2
22.03.2023
94 666,67

Mieszkanie ul. Mickiewicza, Pelplin

Pelplin, pomorskie
65,00 m2
15.02.2023
149 250,00

Na sprzedaż budynek 2-mieszkaniowy LICYTACJA

Mirosławiec, zachodniopomorskie
70,90 m2
16.01.2023
28 381,50

Mieszkanie Legnica, ul. Żwirki i Wigury

Legnica, dolnośląskie
57,15 m2
28.02.2023
102 000,00

Mieszkanie ul. Dąbrowskiego, Rumia

Rumia, pomorskie
37,50 m2
08.03.2023
127 500,00

Mieszkanie, 59-800 Henryków Lubański

Henryków Lubański, dolnośląskie
48,90 m2
20.02.2023
51 333,33

Mieszkanie ul. Posmykiewicza, Słupsk

Słupsk, pomorskie
53,99 m2
02.03.2023
51 500,00

Lokal w budynku apartamentowo-hotelowym LICYTACJA

Kołobrzeg, zachodniopomorskie
38,60 m2
03.03.2023
310 425,00

Dwupoziomowe, 5-pokojowe mieszkanie w bloku z 2000 roku.

Kraków, małopolskie
157,09 m2
917 102,67