Hala produkcyjna/ Sosnowiec LICYTACJA

5 709 750,00

Sosnowiec, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu
Michał Zbigniew Durański
Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu
95-100 Zgierz Andrzeja Struga 23 lok. 1
tel. 427161039
Km 767/12

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański, Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu(95-100) ul. Andrzeja Struga 23 lok.1. (tel.42-716-10-39) na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 27 SIERPNIA 2024r. o godz. 14:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy ul.Sokołowska 6 w sali nr X,
odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości położonej:
95-010 gmina Stryków K.Łodzi, Sosnowiec (zgodnie z księgą wieczystą)
95-010 gmina Stryków K.Łodzi, Sosnowiec 21 B (według ewidencji gruntów), dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/000xxxxx/4 .

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość, położona w Sosnowiec 21 B gmina Stryków stanowiąca
zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym nr 69 , obręb Sosnowiec. Działka stanowi zwarty kompleks terytorialny tworzący kształt zbliżony do trapezu rozciągniętego na osi W-E, o podstawach długości ~ 170 mb (północna) i ~ 232 mb (południowa). Obszar rejestrowy działki to 2,1264 ha. Nieruchomość zabudowana jest halą produkcyjną z zapleczem socjalno-biurowym. W południowo zachodniej części gruntu budynek przepompowni dla celów p.poż.. Wokół budynku zorganizowany jest wewnętrzny układ dróg, parkingów i chodników. Drogi, parkingi i place manewrowe wykonane z kostki betonowej z krawężnikami. W części zachodniej usytuowany jest zbiornik p.poż. W części SE fundamenty pod zbiorniki związane z produkcją (niewykorzystane). Na terenie nieruchomości znajduje się także rów odparowujący oraz zbiornik retencyjny wody opadowej . Parametry techniczne hali: pow. zabudowy: 3948,75 m2, pow. użytkowa łączna: 5358,32m2, pow. użytkowa socjalno-biurowa: 884,66 m2, kubatura: 37274,89 m3. Wyniki pomiarów kontrolnych wysokości hali nie przekraczają w pomieszczeniach wartości 9,74 m mierzonej w kalenicy. W pomieszczeniach socjalno-biurowych parteru i piętra: ~ 3 m (pomiar kontrolny) . Obiekt składa się z dwóch samodzielnych, oddylatowanych części.

 

Suma oszacowania wynosi 7 613 000,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 709 750,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 761 300,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996 nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.

Ponadto komornik zawiadamia, iż zgodnie z Interpretacją Indywidualna przepisów prawa podatkowego
dotyczącej podatku od towarów i usług z dnia 07-12-2017r. nr. 0113-KDIPT1-1.4012.696.2017.2.AK wydaną przez Krajową Informację Skarbową – dostawa budynków i budowli znajdujących się na działce 69 korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy od towarów i usług za na podstawie art. 29 a ust.8 ustawy od towarów i usług ze zwolnienia tego korzysta dostawa gruntu z, którym budynki /budowle są związane. ( interpretacja w załączeniu ).

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za2 zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 ( I Co 2020/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/81/3/PPSGB

Cena

5 709 750,00 zł

Powierzchnia

5358.32 m2

Powierzchnia działki

21264 m2

Numer działki

69

Data licytacji

27.08.2024

Lokalizacja

Sosnowiec, zgierski, łódzkie

Stan

gotowy

Media

prąd, kanalizacja, siła, woda

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy, biurowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, ogrzewanie

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

  Kontakt ze sprzedawcą

  Podobne oferty

  Nieruchomości przemysłowe

  Hala magazynowo- biurowa

  Lubelska, Olsztyn, warmińsko-mazurskie
  2 065,00 m2
  3 346 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Budynek inwentarski- kurnik

  Borowiczki-Pieńki, płocki, mazowieckie
  990,00 m2 | działka: 3 977,00 m2
   
  gotowy | prąd, woda
  licytacja: 14.12.2023
  754 268,80
  Lokale użytkowe Nieruchomości przemysłowe

  Stacja paliw

  ul. Nadrzeczna 2A, Ligota Nadwarcie, myszkowski, śląskie
  267,30 m2 | działka: 8 405,00 m2
   
  do odświeżenia
  2 250 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Kompleks biurowo magazynowy

  Godziesze Wielkie, kaliski, wielkopolskie
  1 145,00 m2 | działka: 5 353,00 m2
   
  gotowy | prąd, klimatyzacja, siła, woda, kanalizacja
  800 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Budynki zakładu produkcyjnego/Tylewice

  Tylewice, wschowski, lubuskie
  8 437,61 m2 | działka: 82 500,00 m2
   
  do odświeżenia | prąd, woda, szambo, siła
  licytacja: 02.08.2024
  1 230 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Budynki produkcyjno-magazynowe

  ul.Głogowska, Nowe Miasteczko, nowosolski, lubuskie
  6 769,00 m2 | działka: 22 638,00 m2
   
  do remontu
  2 800 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Hala magazynowo-produkcyjna LICYTACJA

  Kościuszki, Ogrodzieniec, zawierciański, śląskie
  1 017,00 m2 | działka: 5 772,00 m2
   
  do remontu | prąd, woda, kanalizacja
  564 000,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Kompleks hal magazynowych z chłodniami

  Mieszka I, Koszalin, zachodniopomorskie
  12 786,00 m2 | działka: 30 476,00 m2
   
  gotowy | prąd, woda, siła, kanalizacja
  11 469 600,00
  Nieruchomości przemysłowe

  Duże zorganizowane przedsiębiorstwo produkcyjne

  Zławieś Wielka, toruński, kujawsko-pomorskie
  11 568,00 m2 | działka: 40 378,00 m2
   
  gotowy | prąd, woda, siła
  licytacja: 24.06.2024
  9 023 072,10